Vòng 1

C.A Hà Nội
CA. Hải Phòng
3
1
Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
2
0
Bình Định
Nam Định
1
0
Huế
Đà Nẵng
1
0
SLNA
Thể Công
2
1

Vòng 2

Nam Định
C.A Hà Nội
0
0
CA. Hải Phòng
SLNA
0
2
C.A Hồ Chí Minh
Bình Định
1
0
Đà Nẵng
Cảng Sài Gòn
0
1
Thể Công
Huế
3
1

Vòng 3

C.A Hà Nội
C.A Hồ Chí Minh
2
1
CA. Hải Phòng
Nam Định
1
1
Đà Nẵng
Bình Định
1
1
Cảng Sài Gòn
Thể Công
0
0
SLNA
Huế
2
0

Vòng 4

Bình Định
Thể Công
2
0
Huế
Cảng Sài Gòn
1
2
C.A Hà Nội
Đà Nẵng
0
1
C.A Hồ Chí Minh
CA. Hải Phòng
3
1
Nam Định
SLNA
1
1

Vòng 5

Thể Công
C.A Hà Nội
0
0
CA. Hải Phòng
Đà Nẵng
1
1
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
3
1
Bình Định
Huế
2
1
SLNA
Cảng Sài Gòn
2
0

Vòng 6

Huế
C.A Hà Nội
2
1
Thể Công
CA. Hải Phòng
0
0
Nam Định
Đà Nẵng
2
1
Cảng Sài Gòn
Bình Định
2
1
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
0
1

Vòng 7

Cảng Sài Gòn
C.A Hà Nội
2
0
Huế
CA. Hải Phòng
2
1
Thể Công
Nam Định
2
3
Đà Nẵng
C.A Hồ Chí Minh
2
1
SLNA
Bình Định
2
0

Vòng 8

C.A Hà Nội
Bình Định
3
0
CA. Hải Phòng
Cảng Sài Gòn
2
0
Nam Định
Huế
2
1
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
1
2
Đà Nẵng
SLNA
1
0

Vòng 9

C.A Hà Nội
SLNA
2
2
Nam Định
Cảng Sài Gòn
2
0
C.A Hồ Chí Minh
Huế
3
2
Thể Công
Đà Nẵng
1
0
Bình Định
CA. Hải Phòng
1
0

Vòng 10

C.A Hà Nội
CA. Hải Phòng
0
3
Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
1
0
Bình Định
Nam Định
0
0
Huế
Đà Nẵng
0
2
SLNA
Thể Công
1
1

Vòng 11

Nam Định
C.A Hà Nội
1
2
CA. Hải Phòng
SLNA
1
4
C.A Hồ Chí Minh
Bình Định
0
0
Đà Nẵng
Cảng Sài Gòn
1
1
Thể Công
Huế
0
1

Vòng 12

C.A Hà Nội
C.A Hồ Chí Minh
3
3
CA. Hải Phòng
Nam Định
2
2
Đà Nẵng
Bình Định
0
0
Cảng Sài Gòn
Thể Công
1
0
SLNA
Huế
0
1

Vòng 13

Bình Định
Thể Công
0
1
Huế
Cảng Sài Gòn
1
1
C.A Hà Nội
Đà Nẵng
0
0
C.A Hồ Chí Minh
CA. Hải Phòng
1
2
Nam Định
SLNA
1
0

Vòng 14

Thể Công
C.A Hà Nội
1
0
CA. Hải Phòng
Đà Nẵng
0
1
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
0
0
Bình Định
Huế
0
0
SLNA
Cảng Sài Gòn
1
1

Vòng 15

Huế
C.A Hà Nội
0
2
Thể Công
CA. Hải Phòng
2
0
Nam Định
Đà Nẵng
2
2
Cảng Sài Gòn
Bình Định
0
2
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
0
3

Vòng 16

Cảng Sài Gòn
C.A Hà Nội
1
1
Huế
CA. Hải Phòng
1
2
Thể Công
Nam Định
0
1
Đà Nẵng
C.A Hồ Chí Minh
0
2
SLNA
Bình Định
0
1

Vòng 17

C.A Hà Nội
Bình Định
0
2
CA. Hải Phòng
Cảng Sài Gòn
1
2
Nam Định
Huế
1
2
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
2
2
Đà Nẵng
SLNA
0
1

Vòng 18

C.A Hà Nội
SLNA
0
2
Nam Định
Cảng Sài Gòn
1
3
C.A Hồ Chí Minh
Huế
0
0
Thể Công
Đà Nẵng
0
1
Bình Định
CA. Hải Phòng
0
1

Vòng 1

Thể Công
C.A Hải Phòng
1
0
Nam Định
C.A Hà Nội
0
1
Đà Nẵng
Khánh Hoà
1
0
Lâm Đồng
Long An
0
1
Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
2
1
Huế
SLNA
2
2

Vòng 2

C.A Hà Nội
C.A Hải Phòng
1
1
Nam Định
Thể Công
1
1
SLNA
Đà Nẵng
4
1
Khánh Hoà
Huế
2
3
C.A Hồ Chí Minh
Long An
3
1
Đồng Tháp
Lâm Đồng
3
1

Vòng 3

C.A Hải Phòng
Nam Định
0
1
Thể Công
C.A Hà Nội
2
1
SLNA
Khánh Hoà
1
1
Huế
Đà Nẵng
2
0
Lâm Đồng
C.A Hồ Chí Minh
3
2
Cảng Sài Gòn
Đồng Tháp
2
3
14/07/22
07:50

Vòng 4

Thể Công
SLNA
2
3
Nam Định
Khánh Hoà
0
1
C.A Hải Phòng
Huế
1
0
Đà Nẵng
C.A Hà Nội
1
1
Long An
Cảng Sài Gòn
0
0
C.A Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
1
0

Vòng 5

Khánh Hoà
Thể Công
1
0
Nam Định
SLNA
1
0
C.A Hà Nội
Huế
2
0
Đà Nẵng
C.A Hải Phòng
0
0
Cảng Sài Gòn
Lâm Đồng
2
0
Đồng Tháp
Long An
2
1

Vòng 6

Khánh Hoà
Lâm Đồng
4
0
C.A Hà Nội
SLNA
1
1
Long An
Thể Công
3
3
Cảng Sài Gòn
C.A Hải Phòng
2
1
Đà Nẵng
C.A Hồ Chí Minh
3
0
Đồng Tháp
Huế
1
0

Vòng 7

C.A Hà Nội
Khánh Hoà
1
0
Cảng Sài Gòn
Huế
4
2
SLNA
Lâm Đồng
2
1
Long An
Nam Định
1
1
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hải Phòng
3
0
Đồng Tháp
Đà Nẵng
3
0

Vòng 8

Thể Công
Đồng Tháp
1
0
C.A Hải Phòng
Khánh Hoà
2
1
SLNA
Long An
1
0
Đà Nẵng
Cảng Sài Gòn
1
1
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
3
0
Lâm Đồng
C.A Hà Nội
1
2

Vòng 9

Lâm Đồng
Nam Định
1
1
Khánh Hoà
Cảng Sài Gòn
2
1
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hà Nội
0
0
Thể Công
Đà Nẵng
1
1
Long An
Huế
2
2
C.A Hải Phòng
Đồng Tháp
1
0

Vòng 10

Thể Công
Lâm Đồng
2
3
Long An
Đà Nẵng
2
1
Cảng Sài Gòn
C.A Hà Nội
1
1
Khánh Hoà
C.A Hồ Chí Minh
1
4
Đồng Tháp
SLNA
0
0
Nam Định
Huế
1
0

Vòng 11

Cảng Sài Gòn
Thể Công
1
1
Lâm Đồng
Đà Nẵng
1
1
Đồng Tháp
Nam Định
1
2
SLNA
C.A Hải Phòng
1
0
Huế
C.A Hồ Chí Minh
1
1
Long An
Khánh Hoà
1
0

Vòng 12

Khánh Hoà
Đồng Tháp
0
0
C.A Hà Nội
Long An
1
0
Cảng Sài Gòn
Nam Định
4
1
Huế
Thể Công
1
0
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
1
1
Lâm Đồng
C.A Hải Phòng
1
0

Vòng 13

C.A Hà Nội
Đồng Tháp
3
1
Huế
Lâm Đồng
2
2
SLNA
Cảng Sài Gòn
1
0
Đà Nẵng
Nam Định
1
1
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
2
0
C.A Hải Phòng
Long An
0
0

Vòng 14

Thể Công
C.A Hải Phòng
0
0
Nam Định
C.A Hà Nội
0
0
Đà Nẵng
Khánh Hoà
0
1
Lâm Đồng
Long An
0
2
Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
1
1
Huế
SLNA
0
1

Vòng 15

C.A Hà Nội
C.A Hải Phòng
0
1
Nam Định
Thể Công
0
2
SLNA
Đà Nẵng
1
1
Khánh Hoà
Huế
0
1
Đồng Tháp
Lâm Đồng
0
1
C.A Hồ Chí Minh
Long An
3
1

Vòng 16

C.A Hải Phòng
Nam Định
0
0
Thể Công
C.A Hà Nội
0
0
SLNA
Khánh Hoà
2
2
Huế
Đà Nẵng
0
1
Cảng Sài Gòn
Đồng Tháp
1
2
Lâm Đồng
C.A Hồ Chí Minh
3
4

Vòng 17

Thể Công
SLNA
0
4
Nam Định
Khánh Hoà
0
2
C.A Hải Phòng
Huế
0
2
Đà Nẵng
C.A Hà Nội
0
3
Long An
Cảng Sài Gòn
1
2
C.A Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
0
0

Vòng 18

Khánh Hoà
Thể Công
0
4
Nam Định
SLNA
0
2
C.A Hà Nội
Huế
1
2
Đà Nẵng
C.A Hải Phòng
0
0
Cảng Sài Gòn
Lâm Đồng
3
0
Đồng Tháp
Long An
0
0

Vòng 19

Khánh Hoà
Lâm Đồng
0
1
C.A Hà Nội
SLNA
0
2
Long An
Thể Công
1
2
Cảng Sài Gòn
C.A Hải Phòng
1
3
Đà Nẵng
C.A Hồ Chí Minh
0
1
Đồng Tháp
Huế
0
3

Vòng 20

C.A Hà Nội
Khánh Hoà
0
2
Cảng Sài Gòn
Huế
0
0
SLNA
Lâm Đồng
0
0
Long An
Nam Định
0
3
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hải Phòng
0
3
Đồng Tháp
Đà Nẵng
0
1

Vòng 21

Đồng Tháp
Thể Công
0
0
C.A Hải Phòng
Khánh Hoà
1
2
SLNA
Long An
1
0
Đà Nẵng
Cảng Sài Gòn
0
2
Lâm Đồng
C.A Hà Nội
1
2
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
0
1

Vòng 22

Lâm Đồng
Nam Định
0
2
Khánh Hoà
Cảng Sài Gòn
1
1
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hà Nội
0
1
Thể Công
Đà Nẵng
1
1
Long An
Huế
4
2
C.A Hải Phòng
Đồng Tháp
0
1

Vòng 23

Thể Công
Lâm Đồng
0
1
Long An
Đà Nẵng
1
4
Cảng Sài Gòn
C.A Hà Nội
1
2
Khánh Hoà
C.A Hồ Chí Minh
2
5
Đồng Tháp
SLNA
1
1
Nam Định
Huế
0
1

Vòng 24

Cảng Sài Gòn
Thể Công
1
1
Lâm Đồng
Đà Nẵng
0
2
Đồng Tháp
Nam Định
1
1
SLNA
C.A Hải Phòng
1
2
Huế
C.A Hồ Chí Minh
0
1
Long An
Khánh Hoà
1
7

Vòng 25

Khánh Hoà
Đồng Tháp
1
5
C.A Hà Nội
Long An
0
3
Cảng Sài Gòn
Nam Định
2
3
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
1
1
Huế
Thể Công
2
3
Lâm Đồng
C.A Hải Phòng
1
3

Vòng 26

C.A Hà Nội
Đồng Tháp
1
2
Huế
Lâm Đồng
2
0
SLNA
Cảng Sài Gòn
2
3
Đà Nẵng
Nam Định
2
4
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
2
1
C.A Hải Phòng
Long An
1
1

Vòng 1

Hà Nội ACB
C.A Hải Phòng
2
0
03/12/00
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Huế FC
1
0
03/12/00
18:00
Khánh Hoà
Thể Công
0
1
03/12/00
18:00
SLNA
Cảng Sài Gòn
3
1
03/12/00
18:00
Đồng Tháp
Nam Định
2
3
03/12/00
18:00

Vòng 2

Đồng Tháp
SLNA
2
1
10/12/00
18:00
Huế FC
Cảng Sài Gòn
0
0
10/12/00
18:00
C.A Hải Phòng
Khánh Hoà
3
2
10/12/00
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Hà Nội ACB
1
1
10/12/00
18:00
Thể Công
Nam Định
1
0
10/12/00
18:00

Vòng 3

Cảng Sài Gòn
Hà Nội ACB
1
1
17/12/00
18:00
Huế FC
Đồng Tháp
1
1
17/12/00
18:00
C.A Hải Phòng
C.A Hồ Chí Minh
2
0
17/12/00
18:00
Nam Định
Khánh Hoà
3
1
17/12/00
18:00
Thể Công
SLNA
1
1
17/12/00
18:00

Vòng 4

Cảng Sài Gòn
C.A Hải Phòng
2
0
24/12/00
18:00
Huế FC
Thể Công
1
1
24/12/00
18:00
Hà Nội ACB
Đồng Tháp
2
1
24/12/00
18:00
Khánh Hoà
C.A Hồ Chí Minh
0
1
24/12/00
18:00
SLNA
Nam Định
1
0
24/12/00
18:00

Vòng 5

Đồng Tháp
C.A Hải Phòng
2
2
31/12/00
18:00
Hà Nội ACB
Thể Công
0
0
31/12/00
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Cảng Sài Gòn
0
2
31/12/00
18:00
Khánh Hoà
SLNA
0
2
31/12/00
18:00
Nam Định
Huế FC
1
0
31/12/00
18:00

Vòng 6

Hà Nội ACB
Nam Định
2
0
04/03/01
18:00
C.A Hải Phòng
Thể Công
2
0
04/03/01
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
4
0
04/03/01
18:00
Khánh Hoà
Cảng Sài Gòn
1
1
04/03/01
18:00
SLNA
Huế FC
1
0
04/03/01
18:00

Vòng 7

Cảng Sài Gòn
Đồng Tháp
1
1
18/03/01
18:00
Huế FC
Khánh Hoà
1
0
18/03/01
18:00
Nam Định
C.A Hải Phòng
2
0
18/03/01
18:00
SLNA
Hà Nội ACB
2
0
18/03/01
18:00
Thể Công
C.A Hồ Chí Minh
1
0
18/03/01
18:00

Vòng 8

Huế FC
Hà Nội ACB
2
0
22/03/01
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
0
1
22/03/01
18:00
Khánh Hoà
Đồng Tháp
1
1
22/03/01
18:00
SLNA
C.A Hải Phòng
3
1
22/03/01
18:00
Thể Công
Cảng Sài Gòn
2
1
22/03/01
18:00

Vòng 9

Đồng Tháp
Thể Công
0
0
25/03/01
18:00
Hà Nội ACB
Khánh Hoà
1
1
25/03/01
18:00
C.A Hải Phòng
Huế FC
4
1
25/03/01
18:00
C.A Hồ Chí Minh
SLNA
0
1
25/03/01
18:00
Nam Định
Cảng Sài Gòn
1
2
25/03/01
18:00

Vòng 10

Cảng Sài Gòn
SLNA
2
1
01/04/01
17:00
Huế FC
C.A Hồ Chí Minh
4
3
01/04/01
17:00
C.A Hải Phòng
Hà Nội ACB
1
3
01/04/01
17:00
Nam Định
Đồng Tháp
3
1
01/04/01
17:00
Thể Công
Khánh Hoà
1
1
01/04/01
17:00

Vòng 11

Cảng Sài Gòn
Huế FC
1
1
08/04/01
17:00
Hà Nội ACB
C.A Hồ Chí Minh
0
3
08/04/01
17:00
Khánh Hoà
C.A Hải Phòng
2
0
08/04/01
17:00
Nam Định
Thể Công
1
0
08/04/01
17:00
SLNA
Đồng Tháp
1
1
08/04/01
17:00

Vòng 12

Đồng Tháp
Huế FC
1
0
15/04/01
17:00
Hà Nội ACB
Cảng Sài Gòn
0
0
15/04/01
17:00
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hải Phòng
3
1
15/04/01
17:00
Khánh Hoà
Nam Định
0
2
15/04/01
17:00
SLNA
Thể Công
2
0
15/04/01
17:00

Vòng 13

Đồng Tháp
Hà Nội ACB
3
2
22/04/01
17:00
C.A Hải Phòng
Cảng Sài Gòn
3
1
22/04/01
17:00
C.A Hồ Chí Minh
Khánh Hoà
3
2
22/04/01
17:00
Nam Định
SLNA
1
0
22/04/01
17:00
Thể Công
Huế FC
0
1
22/04/01
17:00

Vòng 14

Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
1
2
29/04/01
17:00
Huế FC
Nam Định
0
0
29/04/01
17:00
C.A Hải Phòng
Đồng Tháp
4
1
29/04/01
17:00
SLNA
Khánh Hoà
4
0
29/04/01
17:00
Thể Công
Hà Nội ACB
2
1
29/04/01
17:00

Vòng 15

Cảng Sài Gòn
Khánh Hoà
3
0
06/05/01
17:00
Đồng Tháp
C.A Hồ Chí Minh
0
0
06/05/01
17:00
Huế FC
SLNA
2
1
06/05/01
17:00
Nam Định
Hà Nội ACB
1
0
06/05/01
17:00
Thể Công
C.A Hải Phòng
3
0
06/05/01
17:00

Vòng 16

Đồng Tháp
Cảng Sài Gòn
2
3
13/05/01
17:00
Hà Nội ACB
SLNA
0
0
13/05/01
17:00
C.A Hải Phòng
Nam Định
2
1
13/05/01
17:00
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
2
1
13/05/01
17:00
Khánh Hoà
Huế FC
1
2
13/05/01
17:00

Vòng 17

Cảng Sài Gòn
Thể Công
2
3
20/05/01
17:00
Đồng Tháp
Khánh Hoà
3
2
20/05/01
17:00
Hà Nội ACB
Huế FC
3
0
20/05/01
17:00
C.A Hải Phòng
SLNA
1
2
20/05/01
17:00
Nam Định
C.A Hồ Chí Minh
2
0
20/05/01
17:00

Vòng 18

Cảng Sài Gòn
Nam Định
5
0
27/05/01
17:00
Khánh Hoà
Hà Nội ACB
1
4
27/05/01
17:00
Huế FC
C.A Hải Phòng
0
2
27/05/01
17:00
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
4
3
27/05/01
17:00
Thể Công
Đồng Tháp
2
1
27/05/01
17:00

Vòng 1

Bồ Đào Nha
Ghana
24/11/22
23:00
Uraguay
Hà Quốc
24/11/22
20:00
Brazil
Serbia
25/11/22
02:00
Thuỷ Sỉ
Cameroon
24/11/22
17:00
Bỉ
Canada
24/11/22
02:00
Maroc
Croatia
23/11/22
17:00
Tây Ban Nha
Costa Rica
23/11/22
23:00
Đức
Nhật
23/11/22
20:00
Pháp
Úc
23/11/22
20:00
Đan mạch
Tunisia
22/11/22
20:00
Mexico
Ban lan
22/11/22
23:00
Argentina
Saudi Arabia
22/11/22
17:00
Mỹ
Wales
22/11/22
02:00
Anh
Iran
21/11/22
20:00
Quatar
Ecuador
21/11/22
23:00
Hà lan
Sénégal
21/11/22
17:00

Vòng 2

Bồ Đào Nha
Uraguay
29/11/22
02:00
Hà Quốc
Ghana
28/11/22
20:00
Brazil
Thuỷ Sỉ
28/11/22
23:00
Cameroon
Serbia
28/11/22
17:00
Croatia
Canada
27/11/22
23:00
Bỉ
Croatia
27/11/22
20:00
Tây Ban Nha
Đức
28/11/22
02:00
Nhật
Costa Rica
27/11/22
17:00
Tunisia
Úc
26/11/22
17:00
Pháp
Đan mạch
26/11/22
23:00
Argentina
Mexico
27/11/22
02:00
Ban lan
Saudi Arabia
26/11/22
20:00
Anh
Mỹ
26/11/22
02:00
Wales
Iran
25/11/22
17:00
Hà lan
Ecuador
25/11/22
23:00
Quatar
Sénégal
25/11/22
20:00

Vòng 3

Hà Quốc
Bồ Đào Nha
02/12/22
22:00
Ghana
Uraguay
02/12/22
22:00
Serbia
Thuỷ Sỉ
03/12/22
02:00
Cameroon
Brazil
03/12/22
02:00
Canada
Maroc
01/12/22
22:00
Croatia
Bỉ
01/12/22
22:00
Nhật
Tây Ban Nha
02/12/22
02:00
Costa Rica
Đức
02/12/22
02:00
Úc
Đan mạch
30/11/22
23:00
Tunisia
Pháp
30/11/22
23:00
Saudi Arabia
Mexico
01/12/22
02:00
Ban lan
Argentina
01/12/22
02:00
Wales
Anh
30/11/22
02:00
Iran
Mỹ
30/11/22
02:00
Hà lan
Quatar
29/11/22
22:00
Ecuador
Sénégal
29/11/22
22:00

Vòng 1

Bình Dương
SLNA
0
1
25/02/22
17:00
HLHT
Hải Phòng
0
1
07/02/22
17:00
Bình Định
Viettel
0
2
25/02/22
17:00
Nam Định
HAGL
0
0
26/02/22
17:00
Sài Gòn
Đà Nẵng
2
2
26/02/22
17:00
Hà Nội
Thanh Hoá
1
0
16/03/22
18:00

Vòng 2

SLNA
Bình Định
1
2
01/03/22
18:00
Thanh Hoá
Bình Dương
0
1
01/03/22
18:00
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
0
0
02/03/22
18:00
HAGL
HLHT
0
0
02/03/22
18:00
Hải Phòng
Nam Định
2
1
02/03/22
18:00
Viettel
Hà Nội
0
1
04/04/22
18:00

Vòng 3

Viettel
Sài Gòn
2
0
05/03/22
18:00
Đà Nẵng
HLHT
1
1
06/03/22
18:00
SLNA
HAGL
2
0
06/03/22
18:00
Hải Phòng
Thanh Hoá
1
1
06/03/22
18:00
Hồ Chí Minh
Bình Dương
1
1
06/03/22
18:00
Nam Định
Hà Nội
1
1
26/06/22
18:00

Vòng 4

HAGL
Viettel
2
2
11/03/22
18:00
Thanh Hoá
Đà Nẵng
3
0
12/03/22
18:00
Hà Nội
Hồ Chí Minh
0
0
12/03/22
18:00
Bình Dương
Hải Phòng
2
2
13/03/22
18:00
HLHT
Bình Định
1
3
13/03/22
18:00
Sài Gòn
SLNA
1
1
13/03/22
18:00

Vòng 5

Hải Phòng
Sài Gòn
3
1
02/07/22
18:20
Bình Định
HAGL
1
1
02/07/22
18:20
Hồ Chí Minh
Thanh Hoá
1
0
02/07/22
18:20
Đà Nẵng
Hà Nội
2
1
Nam Định
Bình Dương
0
1
03/07/22
18:20
Viettel
HLHT
0
1
04/07/22
18:20

Vòng 6

SLNA
Hồ Chí Minh
2
0
08/07/22
18:00
HLHT
Bình Dương
3
1
09/07/22
18:00
Thanh Hoá
Nam Định
1
1
09/07/22
18:00
Sài Gòn
Bình Định
1
1
08/07/22
19:00
HAGL
Đà Nẵng
1
0
10/07/22
17:00
Hà Nội
Hải Phòng
2
1
10/07/22
17:00

Vòng 7

Bình Dương
Đà Nẵng
2
2
15/07/22
17:00
SLNA
HLHT
1
0
15/07/22
18:00
Bình Định
Nam Định
2
1
15/07/22
18:00
Hải Phòng
Viettel
1
2
15/07/22
18:00
Thanh Hoá
Sài Gòn
4
0
16/07/22
18:00
Hồ Chí Minh
HAGL
0
2
16/07/22
19:15

Vòng 8

Đà Nẵng
SLNA
3
1
19/07/22
16:00
Hải Phòng
Bình Định
3
1
19/07/22
17:00
Nam Định
Viettel
1
0
19/07/22
17:00
HAGL
Bình Dương
2
1
20/07/22
16:00
Hà Nội
Sài Gòn
3
1
20/07/22
18:15
Hồ Chí Minh
HLHT
1
2
20/07/22
18:15

Vòng 9

SLNA
Hải Phòng
3
0
23/07/22
16:00
Bình Định
Đà Nẵng
0
1
23/07/22
16:00
Viettel
Hồ Chí Minh
1
0
23/07/22
18:15
HAGL
Thanh Hoá
2
1
24/07/22
16:00
HLHT
Hà Nội
1
2
23/07/22
17:00
Sài Gòn
Nam Định
2
2
24/07/22
18:15

Vòng 10

Đà Nẵng
Nam Định
1
0
29/07/22
16:00
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
2
1
29/07/22
19:15
Bình Dương
Bình Định
2
3
30/07/22
16:00
HLHT
Sài Gòn
3
4
30/07/22
17:00
Thanh Hoá
Viettel
1
0
31/07/22
16:00
Hà Nội
SLNA
2
1
31/07/22
18:15

Vòng 11

Hải Phòng
Đà Nẵng
1
0
05/08/22
17:00
Sài Gòn
HAGL
0
1
05/08/22
18:15
Bình Định
Hà Nội
0
1
06/08/22
16:00
Viettel
Bình Dương
0
1
06/08/22
18:15
SLNA
Thanh Hoá
0
0
07/08/22
16:00
Nam Định
Hồ Chí Minh
2
1
07/08/22
17:00

Vòng 12

Thanh Hoá
HLHT
2
0
12/08/22
16:00
Hồ Chí Minh
Bình Định
1
2
12/08/22
18:15
Bình Dương
Sài Gòn
2
1
13/08/22
16:00
Nam Định
SLNA
0
1
13/08/22
17:00
Đà Nẵng
Viettel
0
2
14/08/22
16:00
Hà Nội
HAGL
2
1
14/08/22
18:15

Vòng 13

HAGL
Hải Phòng
1
2
19/08/22
16:00
HLHT
Nam Định
2
0
19/08/22
17:00
Viettel
SLNA
2
0
19/08/22
18:15
Bình Dương
Hà Nội
0
3
20/08/22
16:00
Bình Định
Thanh Hoá
2
1
20/08/22
16:00
Sài Gòn
Hồ Chí Minh
1
2
20/08/22
18:15

Tứ Kết

Australia
Turkmenistan
1
0
11/06/22
20:00
Việt Nam
Saudi Arabia
0
2
12/06/22
23:00
Uzbekistan
Iraq
2
2
11/06/22
23:00
Nhật bản
Hàn Quốc
3
0
12/06/22
20:00

Bán kết

Saudi Arabia
Australia
2
0
15/06/22
20:00
Nhật bản
Uzbekistan
0
2
15/06/22
23:00

Chung kết

Uzbekistan
Saudi Arabia
0
2
18/06/22
22:00

Tranh đồng

Australia
Nhật bản
0
3
18/06/22
20:00

Vòng 3

Quatar Quatar
Turkmenistan Turkmenistan
2
2
08/06/22
02:00
Uzbekistan Uzbekistan
Iran Iran
1
1
08/06/22
02:00
Australia Australia
Jordan Jordan
1
0
07/06/22
22:00
Iraq Iraq
Kuwait Kuwait
3
1
07/06/22
22:00
Hàn Quốc Hàn Quốc
Thái Lan Thái Lan
1
0
08/06/22
20:00
Việt Nam Việt Nam
Malaysia Malaysia
2
0
08/06/22
20:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
UAE UAE
2
0
09/06/22
20:00
Nhật Bản Nhật Bản
Tajihistan Tajihistan
3
0
09/06/22
20:00

Vòng 2

Turkmenistan Turkmenistan
Iran Iran
2
1
04/06/22
22:00
Quatar Quatar
Uzbekistan Uzbekistan
0
6
04/06/22
22:00
Iraq Iraq
Australia Australia
1
1
04/06/22
22:00
Kuwait Kuwait
Jordan Jordan
0
1
05/06/22
22:00
Việt Nam Việt Nam
Hàn Quốc Hàn Quốc
1
1
05/06/22
22:00
Việt Nam Việt Nam
Thái Lan Thái Lan
0
3
05/06/22
22:00
Nhật Bản Nhật Bản
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
1
06/06/22
22:00
Tajihistan Tajihistan
UAE UAE
0
2
06/06/22
22:00

Vòng 1

Uzbekistan Uzbekistan
Turkmenistan Turkmenistan
1
0
01/06/22
22:00
Iran Iran
Quatar Quatar
1
1
01/06/22
22:00
Jordan Jordan
Iraq Iraq
1
1
01/06/22
22:00
Australia Australia
Kuwait Kuwait
2
0
01/06/22
22:00
Thái Lan Thái Lan
Việt Nam Việt Nam
2
2
02/06/22
22:00
Hàn Quốc Hàn Quốc
Malaysia Malaysia
3
0
02/06/22
22:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
Tajihistan Tajihistan
5
0
03/06/22
22:00
UAE UAE
Nhật Bản Nhật Bản
1
2
03/06/22
22:00

Bán kết

Thái lan Thái lan
Indonesia Indonesia
1
0
19/05/22
16:00
Việt Nam Việt Nam
Malaysia Malaysia
1
0
19/05/22
19:00

Chung kết

Việt Nam Việt Nam
Thái lan Thái lan
1
0
22/05/22
19:00

Tranh đồng

Indonesia Indonesia
Malaysia Malaysia
4
3
22/05/22
16:00

Vòng 5

Timor Leste Timor Leste
Việt Nam Việt Nam
0
2
15/05/22
19:00
Indonesia Indonesia
Myanmar Myanmar
3
0
15/05/22
16:00
Lào Lào
Thái Lan Thái Lan
0
1
16/05/22
19:00
Malaysia Malaysia
Cambodia Cambodia
2
2
16/05/22
16:00

Vòng 4

Myanmar Myanmar
Việt Nam Việt Nam
0
1
13/05/22
19:00
Philippines Philippines
Indonesia Indonesia
0
4
13/05/22
16:00
Thái Lan Thái Lan
Cambodia Cambodia
5
0
14/05/22
19:00
Singapore Singapore
Malaysia Malaysia
2
2
14/05/22
16:00

Vòng 3

Indonesia Indonesia
Timor Leste Timor Leste
4
1
10/05/22
19:00
Myanmar Myanmar
Philippines Philippines
3
2
10/05/22
16:00
Malaysia Malaysia
Lào Lào
3
0
13/05/22
19:00
Cambodia Cambodia
Singapore Singapore
0
1
13/05/22
16:00

Vòng 2

Việt Nam Việt Nam
Philippines Philippines
0
0
08/05/22
19:00
Timor Leste Timor Leste
Myanmar Myanmar
2
3
08/05/22
16:00
Thái Lan Thái Lan
Singapore Singapore
5
0
09/05/22
19:00
Lào Lào
Cambodia Cambodia
1
4
09/05/22
16:00

Vòng 1

Philippines Philippines
Timor Leste Timor Leste
4
0
05/06/22
16:00
Việt Nam Việt Nam
Indonesia Indonesia
3
0
05/06/22
19:00
Thái Lan Thái Lan
Malaysia Malaysia
1
2
07/05/22
19:00
Singapore Singapore
Lào Lào
2
2
07/05/22
16:00

Vòng 1/8

Kazakhstan Kazakhstan
Thái Lan Thái Lan
7
0
23/09/21
21:30
Uzbekistan Uzbekistan
Iran Iran
8
9
24/09/21
21:30
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Serbia Serbia
4
3
25/09/21
00:00
Spain Spain
Czech Czech
5
3
25/09/21
00:00
Argentina Argentina
Paraguay Paraguay
6
1
23/09/21
21:30
Nga Nga
Việt Nam Việt Nam
3
2
22/09/21
21:00
Barasil Barasil
Japan Japan
4
2
23/09/21
21:30
Venezuela Venezuela
Morocco Morocco
2
3
22/09/21
21:30

Tứ kết

Iran Iran
Kazakhstan Kazakhstan
2
3
28/09/21
00:00
Spain Spain
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
2
4
27/09/21
21:00
Nga Nga
Argentina Argentina
1
2
27/09/21
00:00
Morocco Morocco
Barasil Barasil
0
1
26/09/21
21:30

Bán Kết

Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
Kazakhstan Kazakhstan
3
1
01/10/21
00:00
Barasil Barasil
Argentina Argentina
1
2
30/09/21
00:00

Chung kết

Argentina Argentina
Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
1
2
04/10/21
00:00

Vòng 1

Man City Man City
Leipzig Leipzig
6
3
16/09/21
02:00
Club Brugge Club Brugge
PSG PSG
1
1
16/09/21
02:00
Liverpool Liverpool
Milan Milan
3
2
16/09/21
02:00
Atletico Madrid Atletico Madrid
Porto Porto
0
0
16/09/21
02:00
Besiktas Besiktas
Dortmund Dortmund
1
2
15/09/21
23:45
Sporting Sporting
Ajax Ajax
1
15
16/09/21
02:00
Inter Inter
Real Madrid Real Madrid
0
1
16/09/21
02:00
Sheriff Sheriff
Shakhtar Shakhtar
2
0
15/09/21
23:45
Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv
Benfica Benfica
0
0
15/09/21
02:00
Barcelone Barcelone
Bayern Bayern
0
3
15/09/21
02:00
Villarreal Villarreal
Atalanta Atalanta
2
2
15/09/21
02:00
Young Boys Young Boys
Man Utd Man Utd
2
1
14/09/21
23:45
Lille Lille
Wolfsburg Wolfsburg
0
0
15/09/21
02:00
Sevilla Sevilla
Rb Salzburg Rb Salzburg
1
1
14/09/21
23:45
Malmo Malmo
Juventus Juventus
0
3
15/09/21
02:00
Chelsea Chelsea
Zenit Zenit
1
0
15/09/21
02:00

Vòng 2

Leipzig Leipzig
Club Brugge Club Brugge
1
2
29/09/21
02:00
PSG PSG
Man City Man City
2
0
29/09/21
02:00
Porto Porto
Liverpool Liverpool
1
5
29/09/21
02:00
Milan Milan
Atletico Madrid Atletico Madrid
1
2
29/09/21
02:00
Dortmund Dortmund
Sporting Sporting
1
0
29/09/21
02:00
Ajax Ajax
Besiktas Besiktas
2
0
28/09/21
23:45
Real Madrid Real Madrid
Sheriff Sheriff
1
2
29/09/21
02:00
Shakhtar Shakhtar
Inter Inter
0
0
28/09/21
23:45
Benfica Benfica
Barcelone Barcelone
3
0
30/09/21
02:00
Bayern Bayern
Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv
5
0
30/09/21
02:00
Man Utd Man Utd
Villarreal Villarreal
2
1
30/09/21
02:00
Atalanta Atalanta
Young Boys Young Boys
1
0
29/09/21
23:45
Rb Salzburg Rb Salzburg
Lille Lille
2
1
30/09/21
02:00
Wolfsburg Wolfsburg
Sevilla Sevilla
1
1
30/09/21
02:00
Juventus Juventus
Chelsea Chelsea
1
0
30/09/21
02:00
Zenit Zenit
Malmo Malmo
4
0
29/09/21
23:45

Vòng 3

Club Brugge Club Brugge
Man City Man City
1
5
19/10/21
23:45
PSG PSG
Leipzig Leipzig
3
2
20/10/21
02:00
Porto Porto
Milan Milan
1
0
20/10/21
02:00
Atletico Madrid Atletico Madrid
Liverpool Liverpool
2
3
20/10/21
20:00
Ajax Ajax
Dortmund Dortmund
4
0
20/10/21
02:00
Besiktas Besiktas
Sporting Sporting
1
4
19/10/21
23:45
Inter Inter
Sheriff Sheriff
3
1
20/10/21
02:00
Shakhtar Shakhtar
Real Madrid Real Madrid
0
5
20/10/21
02:00
Benfica Benfica
Bayern Bayern
0
4
21/10/21
02:00
Barcelone Barcelone
Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv
1
0
20/10/21
23:45
Young Boys Young Boys
Villarreal Villarreal
1
4
21/10/21
02:00
Man Utd Man Utd
Atalanta Atalanta
3
2
21/10/21
02:00
Lille Lille
Sevilla Sevilla
0
0
21/10/21
02:00
Rb Salzburg Rb Salzburg
Wolfsburg Wolfsburg
3
1
20/10/21
23:45
Chelsea Chelsea
Malmo Malmo
4
0
21/10/21
02:00
Zenit Zenit
Juventus Juventus
0
1
21/10/21
02:00

Vòng 4

Man City Man City
Club Brugge Club Brugge
4
1
04/11/21
03:00
Leipzig Leipzig
PSG PSG
2
2
04/11/21
03:00
Liverpool Liverpool
Atletico Madrid Atletico Madrid
2
0
04/11/21
03:00
Milan Milan
Porto Porto
1
1
04/11/21
00:45
Dortmund Dortmund
Ajax Ajax
1
3
04/11/21
03:00
Sporting Sporting
Besiktas Besiktas
4
0
04/11/21
03:00
Sheriff Sheriff
Inter Inter
1
3
04/11/21
03:00
Real Madrid Real Madrid
Shakhtar Shakhtar
2
1
04/11/21
00:45
Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv
Barcelone Barcelone
0
1
03/11/21
03:00
Bayern Bayern
Benfica Benfica
5
2
03/11/21
03:00
Atalanta Atalanta
Man Utd Man Utd
2
2
03/11/21
03:00
Villarreal Villarreal
Young Boys Young Boys
2
0
03/11/21
03:00
Sevilla Sevilla
Lille Lille
1
2
03/11/21
03:00
Wolfsburg Wolfsburg
Rb Salzburg Rb Salzburg
2
1
03/11/21
00:45
Juventus Juventus
Zenit Zenit
4
2
03/11/21
03:00
Malmo Malmo
Chelsea Chelsea
0
1
03/11/21
00:45

Vòng 5

Club Brugge Club Brugge
Leipzig Leipzig
0
5
25/11/21
03:00
Man City Man City
PSG PSG
2
1
25/11/21
03:00
Liverpool Liverpool
Porto Porto
2
0
25/11/21
03:00
Atletico Madrid Atletico Madrid
Milan Milan
0
1
25/11/21
03:00
Sporting Sporting
Dortmund Dortmund
3
1
25/11/21
03:00
Besiktas Besiktas
Ajax Ajax
1
2
25/11/21
00:45
Sheriff Sheriff
Real Madrid Real Madrid
0
3
25/11/21
03:00
Inter Inter
Shakhtar Shakhtar
2
0
25/11/21
00:45
Barcelone Barcelone
Benfica Benfica
0
0
24/11/21
03:00
Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv
Bayern Bayern
1
2
24/11/21
00:45
Young Boys Young Boys
Atalanta Atalanta
3
3
24/11/21
03:00
Villarreal Villarreal
Man Utd Man Utd
0
2
24/11/21
00:45
Lille Lille
Rb Salzburg Rb Salzburg
1
0
24/11/21
03:00
Sevilla Sevilla
Wolfsburg Wolfsburg
2
0
24/11/21
03:00
Malmo Malmo
Zenit Zenit
1
1
24/11/21
03:00
Chelsea Chelsea
Juventus Juventus
4
0
24/11/21
03:00

Vòng 6

PSG PSG
Club Brugge Club Brugge
4
1
08/12/21
00:45
Leipzig Leipzig
Man City Man City
2
1
08/12/21
00:45
Milan Milan
Liverpool Liverpool
1
2
08/12/21
03:00