Bóng đá Nam SEA GAME 31

Bán kết

Thái lan Thái lan
Indonesia Indonesia
1
0
19/05/22
16:00
Việt Nam Việt Nam
Malaysia Malaysia
1
0
19/05/22
19:00

Chung kết

Việt Nam Việt Nam
Thái lan Thái lan
1
0
22/05/22
19:00

Tranh đồng

Indonesia Indonesia
Malaysia Malaysia
4
3
22/05/22
16:00

Vòng 5

Timor Leste Timor Leste
Việt Nam Việt Nam
0
2
15/05/22
19:00
Indonesia Indonesia
Myanmar Myanmar
3
0
15/05/22
16:00
Lào Lào
Thái Lan Thái Lan
0
1
16/05/22
19:00
Malaysia Malaysia
Cambodia Cambodia
2
2
16/05/22
16:00

Vòng 4

Myanmar Myanmar
Việt Nam Việt Nam
0
1
13/05/22
19:00
Philippines Philippines
Indonesia Indonesia
0
4
13/05/22
16:00
Thái Lan Thái Lan
Cambodia Cambodia
5
0
14/05/22
19:00
Singapore Singapore
Malaysia Malaysia
2
2
14/05/22
16:00

Vòng 3

Indonesia Indonesia
Timor Leste Timor Leste
4
1
10/05/22
19:00
Myanmar Myanmar
Philippines Philippines
3
2
10/05/22
16:00
Malaysia Malaysia
Lào Lào
3
0
13/05/22
19:00
Cambodia Cambodia
Singapore Singapore
0
1
13/05/22
16:00

Vòng 2

Việt Nam Việt Nam
Philippines Philippines
0
0
08/05/22
19:00
Timor Leste Timor Leste
Myanmar Myanmar
2
3
08/05/22
16:00
Thái Lan Thái Lan
Singapore Singapore
5
0
09/05/22
19:00
Lào Lào
Cambodia Cambodia
1
4
09/05/22
16:00

Vòng 1

Philippines Philippines
Timor Leste Timor Leste
4
0
05/06/22
16:00
Việt Nam Việt Nam
Indonesia Indonesia
3
0
05/06/22
19:00
Thái Lan Thái Lan
Malaysia Malaysia
1
2
07/05/22
19:00
Singapore Singapore
Lào Lào
2
2
07/05/22
16:00