Giải hạng Nhất 1999-2000

Vòng 1

Thể Công
C.A Hải Phòng
1
0
Nam Định
C.A Hà Nội
0
1
Đà Nẵng
Khánh Hoà
1
0
Lâm Đồng
Long An
0
1
Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
2
1
Huế
SLNA
2
2

Vòng 2

C.A Hà Nội
C.A Hải Phòng
1
1
Nam Định
Thể Công
1
1
SLNA
Đà Nẵng
4
1
Khánh Hoà
Huế
2
3
C.A Hồ Chí Minh
Long An
3
1
Đồng Tháp
Lâm Đồng
3
1

Vòng 3

C.A Hải Phòng
Nam Định
0
1
Thể Công
C.A Hà Nội
2
1
SLNA
Khánh Hoà
1
1
Huế
Đà Nẵng
2
0
Lâm Đồng
C.A Hồ Chí Minh
3
2
Cảng Sài Gòn
Đồng Tháp
2
3
14/07/22
07:50

Vòng 4

Thể Công
SLNA
2
3
Nam Định
Khánh Hoà
0
1
C.A Hải Phòng
Huế
1
0
Đà Nẵng
C.A Hà Nội
1
1
Long An
Cảng Sài Gòn
0
0
C.A Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
1
0

Vòng 5

Khánh Hoà
Thể Công
1
0
Nam Định
SLNA
1
0
C.A Hà Nội
Huế
2
0
Đà Nẵng
C.A Hải Phòng
0
0
Cảng Sài Gòn
Lâm Đồng
2
0
Đồng Tháp
Long An
2
1

Vòng 6

Khánh Hoà
Lâm Đồng
4
0
C.A Hà Nội
SLNA
1
1
Long An
Thể Công
3
3
Cảng Sài Gòn
C.A Hải Phòng
2
1
Đà Nẵng
C.A Hồ Chí Minh
3
0
Đồng Tháp
Huế
1
0

Vòng 7

C.A Hà Nội
Khánh Hoà
1
0
Cảng Sài Gòn
Huế
4
2
SLNA
Lâm Đồng
2
1
Long An
Nam Định
1
1
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hải Phòng
3
0
Đồng Tháp
Đà Nẵng
3
0

Vòng 8

Thể Công
Đồng Tháp
1
0
C.A Hải Phòng
Khánh Hoà
2
1
SLNA
Long An
1
0
Đà Nẵng
Cảng Sài Gòn
1
1
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
3
0
Lâm Đồng
C.A Hà Nội
1
2

Vòng 9

Lâm Đồng
Nam Định
1
1
Khánh Hoà
Cảng Sài Gòn
2
1
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hà Nội
0
0
Thể Công
Đà Nẵng
1
1
Long An
Huế
2
2
C.A Hải Phòng
Đồng Tháp
1
0

Vòng 10

Thể Công
Lâm Đồng
2
3
Long An
Đà Nẵng
2
1
Cảng Sài Gòn
C.A Hà Nội
1
1
Khánh Hoà
C.A Hồ Chí Minh
1
4
Đồng Tháp
SLNA
0
0
Nam Định
Huế
1
0

Vòng 11

Cảng Sài Gòn
Thể Công
1
1
Lâm Đồng
Đà Nẵng
1
1
Đồng Tháp
Nam Định
1
2
SLNA
C.A Hải Phòng
1
0
Huế
C.A Hồ Chí Minh
1
1
Long An
Khánh Hoà
1
0

Vòng 12

Khánh Hoà
Đồng Tháp
0
0
C.A Hà Nội
Long An
1
0
Cảng Sài Gòn
Nam Định
4
1
Huế
Thể Công
1
0
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
1
1
Lâm Đồng
C.A Hải Phòng
1
0

Vòng 13

C.A Hà Nội
Đồng Tháp
3
1
Huế
Lâm Đồng
2
2
SLNA
Cảng Sài Gòn
1
0
Đà Nẵng
Nam Định
1
1
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
2
0
C.A Hải Phòng
Long An
0
0

Vòng 14

Thể Công
C.A Hải Phòng
0
0
Nam Định
C.A Hà Nội
0
0
Đà Nẵng
Khánh Hoà
0
1
Lâm Đồng
Long An
0
2
Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
1
1
Huế
SLNA
0
1

Vòng 15

C.A Hà Nội
C.A Hải Phòng
0
1
Nam Định
Thể Công
0
2
SLNA
Đà Nẵng
1
1
Khánh Hoà
Huế
0
1
Đồng Tháp
Lâm Đồng
0
1
C.A Hồ Chí Minh
Long An
3
1

Vòng 16

C.A Hải Phòng
Nam Định
0
0
Thể Công
C.A Hà Nội
0
0
SLNA
Khánh Hoà
2
2
Huế
Đà Nẵng
0
1
Cảng Sài Gòn
Đồng Tháp
1
2
Lâm Đồng
C.A Hồ Chí Minh
3
4

Vòng 17

Thể Công
SLNA
0
4
Nam Định
Khánh Hoà
0
2
C.A Hải Phòng
Huế
0
2
Đà Nẵng
C.A Hà Nội
0
3
Long An
Cảng Sài Gòn
1
2
C.A Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
0
0

Vòng 18

Khánh Hoà
Thể Công
0
4
Nam Định
SLNA
0
2
C.A Hà Nội
Huế
1
2
Đà Nẵng
C.A Hải Phòng
0
0
Cảng Sài Gòn
Lâm Đồng
3
0
Đồng Tháp
Long An
0
0

Vòng 19

Khánh Hoà
Lâm Đồng
0
1
C.A Hà Nội
SLNA
0
2
Long An
Thể Công
1
2
Cảng Sài Gòn
C.A Hải Phòng
1
3
Đà Nẵng
C.A Hồ Chí Minh
0
1
Đồng Tháp
Huế
0
3

Vòng 20

C.A Hà Nội
Khánh Hoà
0
2
Cảng Sài Gòn
Huế
0
0
SLNA
Lâm Đồng
0
0
Long An
Nam Định
0
3
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hải Phòng
0
3
Đồng Tháp
Đà Nẵng
0
1

Vòng 21

Đồng Tháp
Thể Công
0
0
C.A Hải Phòng
Khánh Hoà
1
2
SLNA
Long An
1
0
Đà Nẵng
Cảng Sài Gòn
0
2
Lâm Đồng
C.A Hà Nội
1
2
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
0
1

Vòng 22

Lâm Đồng
Nam Định
0
2
Khánh Hoà
Cảng Sài Gòn
1
1
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hà Nội
0
1
Thể Công
Đà Nẵng
1
1
Long An
Huế
4
2
C.A Hải Phòng
Đồng Tháp
0
1

Vòng 23

Thể Công
Lâm Đồng
0
1
Long An
Đà Nẵng
1
4
Cảng Sài Gòn
C.A Hà Nội
1
2
Khánh Hoà
C.A Hồ Chí Minh
2
5
Đồng Tháp
SLNA
1
1
Nam Định
Huế
0
1

Vòng 24

Cảng Sài Gòn
Thể Công
1
1
Lâm Đồng
Đà Nẵng
0
2
Đồng Tháp
Nam Định
1
1
SLNA
C.A Hải Phòng
1
2
Huế
C.A Hồ Chí Minh
0
1
Long An
Khánh Hoà
1
7

Vòng 25

Khánh Hoà
Đồng Tháp
1
5
C.A Hà Nội
Long An
0
3
Cảng Sài Gòn
Nam Định
2
3
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
1
1
Huế
Thể Công
2
3
Lâm Đồng
C.A Hải Phòng
1
3

Vòng 26

C.A Hà Nội
Đồng Tháp
1
2
Huế
Lâm Đồng
2
0
SLNA
Cảng Sài Gòn
2
3
Đà Nẵng
Nam Định
2
4
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
2
1
C.A Hải Phòng
Long An
1
1