Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2022

Tứ Kết

Australia
Turkmenistan
1
0
11/06/22
20:00
Việt Nam
Saudi Arabia
0
2
12/06/22
23:00
Uzbekistan
Iraq
2
2
11/06/22
23:00
Nhật bản
Hàn Quốc
3
0
12/06/22
20:00

Bán kết

Saudi Arabia
Australia
2
0
15/06/22
20:00
Nhật bản
Uzbekistan
0
2
15/06/22
23:00

Chung kết

Uzbekistan
Saudi Arabia
0
2
18/06/22
22:00

Tranh đồng

Australia
Nhật bản
0
3
18/06/22
20:00

Vòng 3

Quatar Quatar
Turkmenistan Turkmenistan
2
2
08/06/22
02:00
Uzbekistan Uzbekistan
Iran Iran
1
1
08/06/22
02:00
Australia Australia
Jordan Jordan
1
0
07/06/22
22:00
Iraq Iraq
Kuwait Kuwait
3
1
07/06/22
22:00
Hàn Quốc Hàn Quốc
Thái Lan Thái Lan
1
0
08/06/22
20:00
Việt Nam Việt Nam
Malaysia Malaysia
2
0
08/06/22
20:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
UAE UAE
2
0
09/06/22
20:00
Nhật Bản Nhật Bản
Tajihistan Tajihistan
3
0
09/06/22
20:00

Vòng 2

Turkmenistan Turkmenistan
Iran Iran
2
1
04/06/22
22:00
Quatar Quatar
Uzbekistan Uzbekistan
0
6
04/06/22
22:00
Iraq Iraq
Australia Australia
1
1
04/06/22
22:00
Kuwait Kuwait
Jordan Jordan
0
1
05/06/22
22:00
Việt Nam Việt Nam
Hàn Quốc Hàn Quốc
1
1
05/06/22
22:00
Việt Nam Việt Nam
Thái Lan Thái Lan
0
3
05/06/22
22:00
Nhật Bản Nhật Bản
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
1
06/06/22
22:00
Tajihistan Tajihistan
UAE UAE
0
2
06/06/22
22:00

Vòng 1

Uzbekistan Uzbekistan
Turkmenistan Turkmenistan
1
0
01/06/22
22:00
Iran Iran
Quatar Quatar
1
1
01/06/22
22:00
Jordan Jordan
Iraq Iraq
1
1
01/06/22
22:00
Australia Australia
Kuwait Kuwait
2
0
01/06/22
22:00
Thái Lan Thái Lan
Việt Nam Việt Nam
2
2
02/06/22
22:00
Hàn Quốc Hàn Quốc
Malaysia Malaysia
3
0
02/06/22
22:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
Tajihistan Tajihistan
5
0
03/06/22
22:00
UAE UAE
Nhật Bản Nhật Bản
1
2
03/06/22
22:00