Vòng 1

Bình Dương
SLNA
0
1
25/02/22
17:00
HLHT
Hải Phòng
0
1
07/02/22
17:00
Bình Định
Viettel
0
2
25/02/22
17:00
Nam Định
HAGL
0
0
26/02/22
17:00
Sài Gòn
Đà Nẵng
2
2
26/02/22
17:00
Hà Nội
Thanh Hoá
1
0
16/03/22
18:00

Vòng 2

SLNA
Bình Định
1
2
01/03/22
18:00
Thanh Hoá
Bình Dương
0
1
01/03/22
18:00
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
0
0
02/03/22
18:00
HAGL
HLHT
0
0
02/03/22
18:00
Hải Phòng
Nam Định
2
1
02/03/22
18:00
Viettel
Hà Nội
0
1
04/04/22
18:00

Vòng 3

Viettel
Sài Gòn
2
0
05/03/22
18:00
Đà Nẵng
HLHT
1
1
06/03/22
18:00
SLNA
HAGL
2
0
06/03/22
18:00
Hải Phòng
Thanh Hoá
1
1
06/03/22
18:00
Hồ Chí Minh
Bình Dương
1
1
06/03/22
18:00
Nam Định
Hà Nội
1
1
26/06/22
18:00

Vòng 4

HAGL
Viettel
2
2
11/03/22
18:00
Thanh Hoá
Đà Nẵng
3
0
12/03/22
18:00
Hà Nội
Hồ Chí Minh
0
0
12/03/22
18:00
Bình Dương
Hải Phòng
2
2
13/03/22
18:00
HLHT
Bình Định
1
3
13/03/22
18:00
Sài Gòn
SLNA
1
1
13/03/22
18:00

Vòng 5

Hải Phòng
Sài Gòn
3
1
02/07/22
18:20
Bình Định
HAGL
1
1
02/07/22
18:20
Hồ Chí Minh
Thanh Hoá
1
0
02/07/22
18:20
Đà Nẵng
Hà Nội
2
1
Nam Định
Bình Dương
0
1
03/07/22
18:20
Viettel
HLHT
0
1
04/07/22
18:20

Vòng 6

SLNA
Hồ Chí Minh
2
0
08/07/22
18:00
HLHT
Bình Dương
3
1
09/07/22
18:00
Thanh Hoá
Nam Định
1
1
09/07/22
18:00
Sài Gòn
Bình Định
1
1
08/07/22
19:00
HAGL
Đà Nẵng
1
0
10/07/22
17:00
Hà Nội
Hải Phòng
2
1
10/07/22
17:00

Vòng 7

Bình Dương
Đà Nẵng
2
2
15/07/22
17:00
SLNA
HLHT
1
0
15/07/22
18:00
Bình Định
Nam Định
2
1
15/07/22
18:00
Hải Phòng
Viettel
1
2
15/07/22
18:00
Thanh Hoá
Sài Gòn
4
0
16/07/22
18:00
Hồ Chí Minh
HAGL
0
2
16/07/22
19:15

Vòng 8

Đà Nẵng
SLNA
3
1
19/07/22
16:00
Hải Phòng
Bình Định
3
1
19/07/22
17:00
Nam Định
Viettel
1
0
19/07/22
17:00
HAGL
Bình Dương
2
1
20/07/22
16:00
Hà Nội
Sài Gòn
3
1
20/07/22
18:15
Hồ Chí Minh
HLHT
1
2
20/07/22
18:15

Vòng 9

SLNA
Hải Phòng
3
0
23/07/22
16:00
Bình Định
Đà Nẵng
0
1
23/07/22
16:00
Viettel
Hồ Chí Minh
1
0
23/07/22
18:15
HAGL
Thanh Hoá
2
1
24/07/22
16:00
HLHT
Hà Nội
1
2
23/07/22
17:00
Sài Gòn
Nam Định
2
2
24/07/22
18:15

Vòng 10

Đà Nẵng
Nam Định
1
0
29/07/22
16:00
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
2
1
29/07/22
19:15
Bình Dương
Bình Định
2
3
30/07/22
16:00
HLHT
Sài Gòn
3
4
30/07/22
17:00
Thanh Hoá
Viettel
1
0
31/07/22
16:00
Hà Nội
SLNA
2
1
31/07/22
18:15

Vòng 11

Hải Phòng
Đà Nẵng
1
0
05/08/22
17:00
Sài Gòn
HAGL
0
1
05/08/22
18:15
Bình Định
Hà Nội
0
1
06/08/22
16:00
Viettel
Bình Dương
0
1
06/08/22
18:15
SLNA
Thanh Hoá
0
0
07/08/22
16:00
Nam Định
Hồ Chí Minh
2
1
07/08/22
17:00

Vòng 12

Thanh Hoá
HLHT
2
0
12/08/22
16:00
Hồ Chí Minh
Bình Định
1
2
12/08/22
18:15
Bình Dương
Sài Gòn
2
1
13/08/22
16:00
Nam Định
SLNA
0
1
13/08/22
17:00
Đà Nẵng
Viettel
0
2
14/08/22
16:00
Hà Nội
HAGL
2
1
14/08/22
18:15

Vòng 13

HAGL
Hải Phòng
1
2
19/08/22
16:00
HLHT
Nam Định
2
0
19/08/22
17:00
Viettel
SLNA
2
0
19/08/22
18:15
Bình Dương
Hà Nội
0
3
20/08/22
16:00
Bình Định
Thanh Hoá
2
1
20/08/22
16:00
Sài Gòn
Hồ Chí Minh
1
2
20/08/22
18:15