Vòng 1

SGFC Sài Gòn
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
1
0
15/01/21
00:00
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
TQN Than Quảng Ninh
1
2
16/01/21
00:00
DNFC Đà Nẵng
HFC Tp Hồ Chí Minh
1
0
16/01/21
00:00
VFC Viettel
HPFC Hải Phòng
0
1
16/01/21
00:00
BDFC Bình Dương
THFC Thanh Hóa
1
0
17/01/21
00:00
SLNA Sông Lam Nghệ An
BDFC Bình Định
1
1
17/01/21
00:00
NDFC Nam Định
HNFC Hà Nội
3
0
17/01/21
00:00

Vòng 2

HFC Tp Hồ Chí Minh
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
2
0
24/01/21
00:00
TQN Than Quảng Ninh
DNFC Đà Nẵng
0
1
24/01/21
00:00
THFC Thanh Hóa
VFC Viettel
0
0
24/01/21
00:00
HNFC Hà Nội
BDFC Bình Dương
1
2
23/01/21
00:00
HPFC Hải Phòng
NDFC Nam Định
3
2
23/01/21
00:00
BDFC Bình Định
SGFC Sài Gòn
1
0
23/01/21
00:00
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
SLNA Sông Lam Nghệ An
2
1
21/01/21
00:00

Vòng 3

VFC Viettel
BDFC Bình Dương
3
1
14/03/21
00:00
TQN Than Quảng Ninh
HFC Tp Hồ Chí Minh
2
0
14/03/21
00:00
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
BDFC Bình Định
2
1
14/03/21
00:00
HPFC Hải Phòng
HNFC Hà Nội
0
2
13/03/21
00:00
DNFC Đà Nẵng
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
1
0
13/03/21
00:00
SGFC Sài Gòn
SLNA Sông Lam Nghệ An
1
0
30/01/21
00:00
THFC Thanh Hóa
NDFC Nam Định
3
0
30/01/21
00:00

Vòng 4

HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
0
0
20/03/21
00:00
BDFC Bình Dương
HPFC Hải Phòng
0
1
20/03/21
00:00
HFC Tp Hồ Chí Minh
SGFC Sài Gòn
1
0
19/03/21
00:00
NDFC Nam Định
VFC Viettel
1
2
19/03/21
00:00
BDFC Bình Định
DNFC Đà Nẵng
1
0
19/03/21
00:00
HNFC Hà Nội
THFC Thanh Hóa
3
2
18/03/21
00:00
SLNA Sông Lam Nghệ An
TQN Than Quảng Ninh
1
0
18/03/21
00:00

Vòng 5

VFC Viettel
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
0
3
24/03/21
00:00
TQN Than Quảng Ninh
THFC Thanh Hóa
2
0
24/03/21
00:00
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
HPFC Hải Phòng
1
0
24/03/21
00:00
BDFC Bình Dương
SGFC Sài Gòn
1
0
24/03/21
00:00
HFC Tp Hồ Chí Minh
HNFC Hà Nội
0
3
23/03/21
00:00
NDFC Nam Định
BDFC Bình Định
1
0
23/03/21
00:00
DNFC Đà Nẵng
SLNA Sông Lam Nghệ An
1
2
23/03/21
00:00

Vòng 6

HNFC Hà Nội
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
1
1
29/03/21
00:00
BDFC Bình Định
BDFC Bình Dương
0
0
29/03/21
00:00
THFC Thanh Hóa
DNFC Đà Nẵng
1
3
29/03/21
00:00
SGFC Sài Gòn
NDFC Nam Định
0
3
28/03/21
00:00
HPFC Hải Phòng
TQN Than Quảng Ninh
0
2
28/03/21
00:00
SLNA Sông Lam Nghệ An
VFC Viettel
0
1
28/03/21
00:00
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
HFC Tp Hồ Chí Minh
3
0
28/03/21
00:00

Vòng 7

NDFC Nam Định
SLNA Sông Lam Nghệ An
1
0
04/04/21
00:00
VFC Viettel
SGFC Sài Gòn
3
0
03/04/21
00:00
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
THFC Thanh Hóa
3
5
03/04/21
00:00
TQN Than Quảng Ninh
BDFC Bình Dương
1
0
03/04/21
00:00
HFC Tp Hồ Chí Minh
BDFC Bình Định
1
3
02/04/21
00:00
HPFC Hải Phòng
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
0
2
02/04/21
00:00
DNFC Đà Nẵng
HNFC Hà Nội
2
0
02/04/21
00:00

Vòng 8

HFC Tp Hồ Chí Minh
SLNA Sông Lam Nghệ An
3
0
08/04/21
00:00
BDFC Bình Dương
NDFC Nam Định
4
3
08/04/21
00:00
DNFC Đà Nẵng
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
0
2
08/04/21
00:00
THFC Thanh Hóa
HPFC Hải Phòng
3
0
08/04/21
00:00
HNFC Hà Nội
VFC Viettel
0
1
07/04/21
00:00
TQN Than Quảng Ninh
SGFC Sài Gòn
1
0
07/04/21
00:00
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
BDFC Bình Định
1
1
07/04/21
00:00

Vòng 9

HPFC Hải Phòng
DNFC Đà Nẵng
0
0
12/04/21
00:00
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
NDFC Nam Định
4
3
12/04/21
00:00
THFC Thanh Hóa
HFC Tp Hồ Chí Minh
1
1
12/04/21
00:00
SLNA Sông Lam Nghệ An
BDFC Bình Dương
2
0
12/04/21
00:00
SGFC Sài Gòn
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
1
0
11/04/21
00:00
HNFC Hà Nội
TQN Than Quảng Ninh
4
0
11/04/21
00:00
BDFC Bình Định
VFC Viettel
0
1
11/04/21
00:00

Vòng 10

NDFC Nam Định
HFC Tp Hồ Chí Minh
3
2
18/04/21
00:00
BDFC Bình Dương
DNFC Đà Nẵng
1
0
18/04/21
00:00
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
HNFC Hà Nội
1
0
18/04/21
00:00
SGFC Sài Gòn
HPFC Hải Phòng
0
0
17/04/21
00:00
BDFC Bình Định
THFC Thanh Hóa
0
1
17/04/21
00:00
SLNA Sông Lam Nghệ An
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
0
2
17/04/21
00:00
VFC Viettel
TQN Than Quảng Ninh
2
1
16/04/21
00:00

Vòng 11

HNFC Hà Nội
BDFC Bình Định
0
1
28/04/21
00:00
HPFC Hải Phòng
SLNA Sông Lam Nghệ An
2
0
28/04/21
00:00
DNFC Đà Nẵng
SGFC Sài Gòn
1
2
28/04/21
00:00
THFC Thanh Hóa
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
1
2
28/04/21
00:00
HFC Tp Hồ Chí Minh
VFC Viettel
1
1
27/04/21
00:00
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
BDFC Bình Dương
4
2
27/04/21
00:00
TQN Than Quảng Ninh
NDFC Nam Định
0
1
27/04/21
00:00

Vòng 12

BDFC Bình Định
TQN Than Quảng Ninh
1
1
02/05/21
00:00
HLHT Hồng Lĩnh Hà Tỉnh
NDFC Nam Định
3
2
02/05/21
00:00
THFC Thanh Hóa
SLNA Sông Lam Nghệ An
1
0
02/05/21
00:00
DNFC Đà Nẵng
VFC Viettel
1
2
02/05/21
00:00
HFC Tp Hồ Chí Minh
HPFC Hải Phòng
3
0
02/05/21
00:00
HNFC Hà Nội
SGFC Sài Gòn
3
1
02/05/21
00:00
HAGL Hoàng Anh Gia Lai
BDFC Bình Dương
2
2
02/05/21
00:00