Vleague 2000-2001

Vòng 1

Hà Nội ACB
C.A Hải Phòng
2
0
03/12/00
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Huế FC
1
0
03/12/00
18:00
Khánh Hoà
Thể Công
0
1
03/12/00
18:00
SLNA
Cảng Sài Gòn
3
1
03/12/00
18:00
Đồng Tháp
Nam Định
2
3
03/12/00
18:00

Vòng 2

Đồng Tháp
SLNA
2
1
10/12/00
18:00
Huế FC
Cảng Sài Gòn
0
0
10/12/00
18:00
C.A Hải Phòng
Khánh Hoà
3
2
10/12/00
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Hà Nội ACB
1
1
10/12/00
18:00
Thể Công
Nam Định
1
0
10/12/00
18:00

Vòng 3

Cảng Sài Gòn
Hà Nội ACB
1
1
17/12/00
18:00
Huế FC
Đồng Tháp
1
1
17/12/00
18:00
C.A Hải Phòng
C.A Hồ Chí Minh
2
0
17/12/00
18:00
Nam Định
Khánh Hoà
3
1
17/12/00
18:00
Thể Công
SLNA
1
1
17/12/00
18:00

Vòng 4

Cảng Sài Gòn
C.A Hải Phòng
2
0
24/12/00
18:00
Huế FC
Thể Công
1
1
24/12/00
18:00
Hà Nội ACB
Đồng Tháp
2
1
24/12/00
18:00
Khánh Hoà
C.A Hồ Chí Minh
0
1
24/12/00
18:00
SLNA
Nam Định
1
0
24/12/00
18:00

Vòng 5

Đồng Tháp
C.A Hải Phòng
2
2
31/12/00
18:00
Hà Nội ACB
Thể Công
0
0
31/12/00
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Cảng Sài Gòn
0
2
31/12/00
18:00
Khánh Hoà
SLNA
0
2
31/12/00
18:00
Nam Định
Huế FC
1
0
31/12/00
18:00

Vòng 6

Hà Nội ACB
Nam Định
2
0
04/03/01
18:00
C.A Hải Phòng
Thể Công
2
0
04/03/01
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
4
0
04/03/01
18:00
Khánh Hoà
Cảng Sài Gòn
1
1
04/03/01
18:00
SLNA
Huế FC
1
0
04/03/01
18:00

Vòng 7

Cảng Sài Gòn
Đồng Tháp
1
1
18/03/01
18:00
Huế FC
Khánh Hoà
1
0
18/03/01
18:00
Nam Định
C.A Hải Phòng
2
0
18/03/01
18:00
SLNA
Hà Nội ACB
2
0
18/03/01
18:00
Thể Công
C.A Hồ Chí Minh
1
0
18/03/01
18:00

Vòng 8

Huế FC
Hà Nội ACB
2
0
22/03/01
18:00
C.A Hồ Chí Minh
Nam Định
0
1
22/03/01
18:00
Khánh Hoà
Đồng Tháp
1
1
22/03/01
18:00
SLNA
C.A Hải Phòng
3
1
22/03/01
18:00
Thể Công
Cảng Sài Gòn
2
1
22/03/01
18:00

Vòng 9

Đồng Tháp
Thể Công
0
0
25/03/01
18:00
Hà Nội ACB
Khánh Hoà
1
1
25/03/01
18:00
C.A Hải Phòng
Huế FC
4
1
25/03/01
18:00
C.A Hồ Chí Minh
SLNA
0
1
25/03/01
18:00
Nam Định
Cảng Sài Gòn
1
2
25/03/01
18:00

Vòng 10

Cảng Sài Gòn
SLNA
2
1
01/04/01
17:00
Huế FC
C.A Hồ Chí Minh
4
3
01/04/01
17:00
C.A Hải Phòng
Hà Nội ACB
1
3
01/04/01
17:00
Nam Định
Đồng Tháp
3
1
01/04/01
17:00
Thể Công
Khánh Hoà
1
1
01/04/01
17:00

Vòng 11

Cảng Sài Gòn
Huế FC
1
1
08/04/01
17:00
Hà Nội ACB
C.A Hồ Chí Minh
0
3
08/04/01
17:00
Khánh Hoà
C.A Hải Phòng
2
0
08/04/01
17:00
Nam Định
Thể Công
1
0
08/04/01
17:00
SLNA
Đồng Tháp
1
1
08/04/01
17:00

Vòng 12

Đồng Tháp
Huế FC
1
0
15/04/01
17:00
Hà Nội ACB
Cảng Sài Gòn
0
0
15/04/01
17:00
C.A Hồ Chí Minh
C.A Hải Phòng
3
1
15/04/01
17:00
Khánh Hoà
Nam Định
0
2
15/04/01
17:00
SLNA
Thể Công
2
0
15/04/01
17:00

Vòng 13

Đồng Tháp
Hà Nội ACB
3
2
22/04/01
17:00
C.A Hải Phòng
Cảng Sài Gòn
3
1
22/04/01
17:00
C.A Hồ Chí Minh
Khánh Hoà
3
2
22/04/01
17:00
Nam Định
SLNA
1
0
22/04/01
17:00
Thể Công
Huế FC
0
1
22/04/01
17:00

Vòng 14

Cảng Sài Gòn
C.A Hồ Chí Minh
1
2
29/04/01
17:00
Huế FC
Nam Định
0
0
29/04/01
17:00
C.A Hải Phòng
Đồng Tháp
4
1
29/04/01
17:00
SLNA
Khánh Hoà
4
0
29/04/01
17:00
Thể Công
Hà Nội ACB
2
1
29/04/01
17:00

Vòng 15

Cảng Sài Gòn
Khánh Hoà
3
0
06/05/01
17:00
Đồng Tháp
C.A Hồ Chí Minh
0
0
06/05/01
17:00
Huế FC
SLNA
2
1
06/05/01
17:00
Nam Định
Hà Nội ACB
1
0
06/05/01
17:00
Thể Công
C.A Hải Phòng
3
0
06/05/01
17:00

Vòng 16

Đồng Tháp
Cảng Sài Gòn
2
3
13/05/01
17:00
Hà Nội ACB
SLNA
0
0
13/05/01
17:00
C.A Hải Phòng
Nam Định
2
1
13/05/01
17:00
C.A Hồ Chí Minh
Thể Công
2
1
13/05/01
17:00
Khánh Hoà
Huế FC
1
2
13/05/01
17:00

Vòng 17

Cảng Sài Gòn
Thể Công
2
3
20/05/01
17:00
Đồng Tháp
Khánh Hoà
3
2
20/05/01
17:00
Hà Nội ACB
Huế FC
3
0
20/05/01
17:00
C.A Hải Phòng
SLNA
1
2
20/05/01
17:00
Nam Định
C.A Hồ Chí Minh
2
0
20/05/01
17:00

Vòng 18

Cảng Sài Gòn
Nam Định
5
0
27/05/01
17:00
Khánh Hoà
Hà Nội ACB
1
4
27/05/01
17:00
Huế FC
C.A Hải Phòng
0
2
27/05/01
17:00
SLNA
C.A Hồ Chí Minh
4
3
27/05/01
17:00
Thể Công
Đồng Tháp
2
1
27/05/01
17:00