World Cup 2020

Lượt đi

Hàn Quốc Hàn Quốc
Lebanon Lebanon
1
0
07/09/21
18:00
Syria Syria
Iraq Iraq
1
1
29/03/22
15:29
UAE UAE
Hàn Quốc Hàn Quốc
1
0
29/03/22
15:28
Iran Iran
Lebanon Lebanon
2
0
29/03/22
15:56
Hàn Quốc Hàn Quốc
Iran Iran
2
0
24/03/22
15:27
Iraq Iraq
UAE UAE
1
0
24/03/22
15:27
Lebanon Lebanon
Syria Syria
0
3
24/03/22
15:26
Lebanon Lebanon
Iraq Iraq
1
1
01/02/22
15:25
Syria Syria
Hàn Quốc Hàn Quốc
0
2
01/02/22
15:25
Iran Iran
UAE UAE
1
0
01/02/22
15:20
Iran Iran
Iraq Iraq
1
0
27/01/22
15:20
UAE UAE
Syria Syria
2
0
27/01/22
15:19
Lebanon Lebanon
Hàn Quốc Hàn Quốc
0
1
27/01/22
05:00
Iraq Iraq
Hàn Quốc Hàn Quốc
0
3
16/11/21
15:18
Syria Syria
Iran Iran
0
3
16/11/21
15:18
Lebanon Lebanon
UAE UAE
0
1
16/11/21
15:17
Iraq Iraq
Syria Syria
1
1
11/11/21
15:17
Hàn Quốc Hàn Quốc
UAE UAE
1
0
11/11/21
15:16
Lebanon Lebanon
Iran Iran
1
2
11/11/21
15:16
UAE UAE
Iraq Iraq
2
2
12/10/21
15:16
Iran Iran
Hàn Quốc Hàn Quốc
1
1
12/10/21
15:15
Syria Syria
Lebanon Lebanon
2
3
12/10/21
15:15
UAE UAE
Iran Iran
0
1
07/10/21
23:45
Hàn Quốc Hàn Quốc
Syria Syria
2
1
07/10/21
18:00
Iraq Iraq
Lebanon Lebanon
0
0
07/10/21
21:30
Iraq Iraq
Iran Iran
0
3
08/09/21
01:00
Syria Syria
UAE UAE
1
1
07/09/21
23:00
UAE UAE
Lebanon Lebanon
0
0
02/09/21
23:45
Iran Iran
Syria Syria
1
0
02/09/21
23:00
Hàn Quốc Hàn Quốc
Iraq Iraq
0
0
02/09/21
18:00
Japan Japan
Việt Nam Việt Nam
1
1
29/03/22
15:44
Oman Oman
Trung Quốc Trung Quốc
1
0
29/03/22
15:44
Saudi Arabia Saudi Arabia
Úc Úc
1
0
30/03/22
15:43
Việt Nam Việt Nam
Oman Oman
0
1
24/03/22
15:43
Trung Quốc Trung Quốc
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
1
24/03/22
15:42
Úc Úc
Japan Japan
0
2
24/03/22
15:42
Việt Nam Việt Nam
Trung Quốc Trung Quốc
3
1
01/02/22
15:42
Oman Oman
Úc Úc
2
2
01/02/22
15:41
Japan Japan
Saudi Arabia Saudi Arabia
2
0
01/02/22
15:41
Saudi Arabia Saudi Arabia
Oman Oman
1
0
27/01/22
15:40
Japan Japan
Trung Quốc Trung Quốc
2
0
27/01/22
15:40
Úc Úc
Việt Nam Việt Nam
4
0
27/01/22
15:39
Việt Nam Việt Nam
Saudi Arabia Saudi Arabia
0
1
16/11/21
15:39
Trung Quốc Trung Quốc
Úc Úc
1
1
16/11/21
15:39
Oman Oman
Japan Japan
0
1
16/11/21
15:38
Việt Nam Việt Nam
Japan Japan
0
1
11/11/21
15:38
Úc Úc
Saudi Arabia Saudi Arabia
0
0
11/11/21
15:38
Trung Quốc Trung Quốc
Oman Oman
1
1
11/11/21
15:37
Japan Japan
Úc Úc
2
1
12/10/21
15:37
Oman Oman
Việt Nam Việt Nam
3
1
12/10/21
15:36
Saudi Arabia Saudi Arabia
Trung Quốc Trung Quốc
3
2
12/10/21
15:36
Úc Úc
Oman Oman
3
1
08/10/21
01:30
Trung Quốc Trung Quốc
Việt Nam Việt Nam
3
2
08/10/21
00:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
Japan Japan
1
0
08/10/21
00:00
Trung Quốc Trung Quốc
Japan Japan
0
1
07/09/21
22:00
Oman Oman
Saudi Arabia Saudi Arabia
0
1
07/09/21
23:00
Việt Nam Việt Nam
Úc Úc
0
1
07/09/21
19:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
Việt Nam Việt Nam
3
1
03/09/21
01:00
Japan Japan
Oman Oman
0
1
02/09/21
17:15
Úc Úc
Trung Quốc Trung Quốc
3
0
03/09/21
01:00

Vòng 1

Việt Nam Vietnam
Indonesia Indonesia
4
0
07/06/21
23:45
UAE UAE
Việt Nam Vietnam
3
2
15/06/21
20:45
Thái Lan Thailand
Malaysia Malaysia
0
1
15/06/21
20:45
Indonesia Indonesia
UAE UAE
0
5
11/06/21
23:45
Malaysia Malaysia
Việt Nam Vietnam
1
2
11/06/21
23:45
UAE UAE
Thái Lan Thailand
3
1
07/06/21
20:45
UAE UAE
Malaysia Malaysia
4
0
03/06/21
20:45
Thái Lan Thailand
Indonesia Indonesia
2
2
03/06/21
20:45
Malaysia Malaysia
Indonesia Indonesia
2
0
19/11/19
20:45
Việt Nam Vietnam
Thái Lan Thailand
0
0
19/11/19
20:00
Việt Nam Vietnam
UAE UAE
1
0
14/11/19
20:00
Malaysia Malaysia
Thái Lan Thailand
2
1
10/11/19
20:45
Thái Lan Thailand
UAE UAE
2
1
15/10/19
19:00
Indonesia Indonesia
Việt Nam Vietnam
1
3
15/10/19
19:30
UAE UAE
Indonesia Indonesia
5
0
10/10/19
20:00
Việt Nam Vietnam
Malaysia Malaysia
1
0
10/10/19
20:00
Malaysia Malaysia
UAE UAE
1
2
10/09/19
20:45
Indonesia Indonesia
Thái Lan Thailand
0
3
10/09/19
19:30
Indonesia Indonesia
Malaysia Malaysia
2
3
05/09/19
19:30
Thái Lan Thailand
Việt Nam Vietnam
0
0
05/09/19
19:00
Trung Quốc China
Syria Syria
3
1
15/06/21
19:30
Philippines Philippines
Maldevis Maldevis
1
1
15/06/21
15:00
Guam Guam
Syria Syria
0
3
07/06/21
15:00
Trung Quốc China
Philippines Philippines
2
0
08/06/21
10:19
Maldevis Maldevis
Syria Syria
0
4
04/06/21
15:00
Trung Quốc China
Maldevis Maldevis
5
0
12/06/21
00:00
Philippines Philippines
Guam Guam
3
0
11/06/21
21:00
Guam Guam
Trung Quốc China
0
7
30/05/21
19:30
Syria Syria
Philippines Philippines
1
0
19/11/19
18:00
Maldevis Maldevis
Guam Guam
3
1
19/11/19
16:00
Syria Syria
Trung Quốc China
2
1
14/11/19
18:00
Maldevis Maldevis
Philippines Philippines
1
2
14/11/19
16:00
Syria Syria
Guam Guam
4
0
15/10/19
18:00
Philippines Philippines
Trung Quốc China
0
0
15/10/19
20:00
Syria Syria
Maldevis Maldevis
2
1
10/10/19
18:00
Trung Quốc China
Guam Guam
7
0
10/10/19
20:20
Guam Guam
Philippines Philippines
1
4
10/09/19
15:30
Maldevis Maldevis
Trung Quốc China
0
5
10/09/19
20:00
Philippines Philippines
Syria Syria
2
5
05/09/19
19:30
Guam Guam
Maldevis Maldevis
0
1
05/09/19
15:30
Đài Loan Taiwan
Kuwait Kuwait
1
2
15/06/21
15:00
Úc Australia
Jordan Jordan
1
0
15/06/21
15:00
Nepal Nepal
Úc Australia
0
30
11/06/21
23:00
Kuwait Kuwait
Jordan Jordan
0
0
12/06/21
02:00
Úc Australia
Đài Loan Taiwan
5
1
08/06/21
15:00
Nepal Nepal
Jordan Jordan
0
3
07/06/21
15:00
Nepal Nepal
Đài Loan Taiwan
2
0
03/06/21
15:00
Úc Australia
Kuwait Kuwait
4
0
03/06/21
15:00
Jordan Jordan
Đài Loan Taiwan
5
0
19/11/19
18:00
Nepal Nepal
Kuwait Kuwait
0
1
19/11/19
15:00
Jordan Jordan
Úc Australia
0
1
14/11/19
18:00
Kuwait Kuwait
Đài Loan Taiwan
9
0
14/11/19
19:00
Jordan Jordan
Nepal Nepal
3
0
15/10/19
19:00
Đài Loan Taiwan
Úc Australia
1
7
15/10/19
19:00
Jordan Jordan
Kuwait Kuwait
0
0
10/10/19
19:00
Úc Australia
Nepal Nepal
5
0
10/10/19
20:00
Kuwait Kuwait
Úc Australia
0
3
10/09/19
18:30
Đài Loan Taiwan
Nepal Nepal
0
2
10/09/19
19:10
Kuwait Kuwait
Nepal Nepal
7
0
05/09/19
19:10
Đài Loan Taiwan
Jordan Jordan
1
2
05/09/19
19:10
Bahrain Bahrain
Hong Kong Hong Kong
4
0
15/06/21
19:30
Iran Iran
Iraq Iraq
1
0
15/06/21
19:30
Hong Kong Hong Kong
Iraq Iraq
0
1
11/06/21
23:30
Cambodia Cambodia
Iran Iran
10
0
11/06/21
21:30
Iran Iran
Bahrain Bahrain
3
0
07/06/21
19:30
Iraq Iraq
Cambodia Cambodia
4
1
07/06/21
17:30
Bahrain Bahrain
Cambodia Cambodia
8
0
03/06/21
19:30
Iran Iran
Hong Kong Hong Kong
3
1
03/06/21
17:30
Iraq Iraq
Bahrain Bahrain
0
0
19/11/19
16:00
Hong Kong Hong Kong
Cambodia Cambodia
2
0
19/11/19
20:00
Iraq Iraq
Iran Iran
2
1
14/11/19
16:00
Hong Kong Hong Kong
Bahrain Bahrain
0
0
14/11/19
20:00
Bahrain Bahrain
Iran Iran
1
0
15/10/19
19:30
Cambodia Cambodia
Iraq Iraq
0
4
15/10/19
18:30
Iraq Iraq
Hong Kong Hong Kong
2
0
10/10/19
19:00
Iran Iran
Cambodia Cambodia
14
0
10/10/19
17:00
Hong Kong Hong Kong
Iran Iran
0
2
10/09/19
20:00
Cambodia Cambodia
Bahrain Bahrain
0
1
10/09/19
18:30
Bahrain Bahrain
Iraq Iraq
1
1
05/09/19
19:30
Cambodia Cambodia
Hong Kong Hong Kong
1
1
05/09/19
18:30
Yemem Yemem
Palestine Palestine
1
0
14/11/19
18:00
Palestine Palestine
Yemem Yemem
3
0
15/06/21
21:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
Uzbekistan Uzbekistan
3
0
15/06/21
21:00
Singapore Singapore
Saudi Arabia Saudi Arabia
0
3
11/06/21
21:00
Yemem Yemem
Uzbekistan Uzbekistan
0
1
11/06/21
21:00
Uzbekistan Uzbekistan
Singapore Singapore
5
0
08/06/21
10:20
Saudi Arabia Saudi Arabia
Yemem Yemem
3
0
06/06/21
01:00
Palestine Palestine
Singapore Singapore
4
0
03/06/21
21:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
Palestine Palestine
5
0
30/03/21
20:30
Yemem Yemem
Singapore Singapore
1
2
19/11/19
18:00
Uzbekistan Uzbekistan
Palestine Palestine
2
0
19/11/19
17:00
Uzbekistan Uzbekistan
Saudi Arabia Saudi Arabia
2
3
14/11/19
18:00
Palestine Palestine
Saudi Arabia Saudi Arabia
0
0
15/10/19
16:00
Singapore Singapore
Uzbekistan Uzbekistan
1
3
15/10/19
19:45
Saudi Arabia Saudi Arabia
Singapore Singapore
3
0
10/10/19
20:00
Uzbekistan Uzbekistan
Yemem Yemem
5
0
10/10/19
17:00
Yemem Yemem
Saudi Arabia Saudi Arabia
2
2
10/09/19
19:00
Singapore Singapore
Palestine Palestine
2
1
10/09/19
19:45
Palestine Palestine
Uzbekistan Uzbekistan
2
0
05/09/19
17:00
Singapore Singapore
Yemem Yemem
2
2
05/09/19
19:45
Ấn Độ India
Afghanistan Afghanistan
1
1
15/06/21
18:23
Bangladesh Bangladesh
Oman Oman
0
3
15/06/21
18:23
Afghanistan Afghanistan
Oman Oman
1
2
12/06/21
00:10
Bangladesh Bangladesh
Ấn Độ India
0
2
07/06/21
18:23
Oman Oman
Qatar Qatar
0
1
07/06/21
18:23
Bangladesh Bangladesh
Afghanistan Afghanistan
1
1
03/06/21
18:23
Ấn Độ India
Qatar Qatar
0
1
03/06/21
18:23
Qatar Qatar
Bangladesh Bangladesh
5
0
04/12/20
19:00
Oman Oman
Ấn Độ India
1
0
19/11/19
19:00
Afghanistan Afghanistan
Qatar Qatar
0
1
19/11/19
19:00
Oman Oman
Bangladesh Bangladesh
4
1
14/11/19
19:00
Afghanistan Afghanistan
Ấn Độ India
1
1
14/11/19
19:00
Qatar Qatar
Oman Oman
2
1
15/10/19
19:30
Ấn Độ India
Bangladesh Bangladesh
1
1
15/10/19
19:30
Oman Oman
Afghanistan Afghanistan
3
0
10/10/19
19:00
Bangladesh Bangladesh
Qatar Qatar
0
2
10/10/19
19:00
Qatar Qatar
Ấn Độ India
0
0
10/09/19
19:30
Afghanistan Afghanistan
Bangladesh Bangladesh
1
0
10/09/19
19:00
Qatar Qatar
Afghanistan Afghanistan
6
0
05/09/19
19:30
Ấn Độ India
Oman Oman
1
2
05/09/19
19:30
Japan Japan
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
5
1
15/06/21
18:41
Tajikistan Tajikistan
Myanmar Myanmar
4
0
15/06/21
18:41
Myanmar Myanmar
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
1
8
11/06/21
14:00
Japan Japan
Tajikistan Tajikistan
4
1
07/06/21
18:41
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Mông Cổ Mongolia
0
1
07/06/21
18:41
Japan Japan
Myanmar Myanmar
10
0
28/05/21
18:41
Mông Cổ Mongolia
Japan Japan
0
14
30/03/21
19:30
Tajikistan Tajikistan
Mông Cổ Mongolia
3
0
25/03/21
18:00
Myanmar Myanmar
Mông Cổ Mongolia
1
0
19/11/19
17:00
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Tajikistan Tajikistan
1
1
19/11/19
20:00
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Japan Japan
0
2
14/11/19
17:15
Myanmar Myanmar
Tajikistan Tajikistan
4
3
14/11/19
17:00
Tajikistan Tajikistan
Japan Japan
0
3
15/10/19
17:15
Mông Cổ Mongolia
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
1
2
15/10/19
16:00
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
Myanmar Myanmar
7
0
10/10/19
20:30
Japan Japan
Mông Cổ Mongolia
6
0
10/10/19
19:35
Mông Cổ Mongolia
Tajikistan Tajikistan
0
1
10/09/19
17:00
Myanmar Myanmar
Japan Japan
0
2
10/09/19
18:00
Tajikistan Tajikistan
Kyrgyzstan Kyrgyzstan
1
0
05/09/19
19:00
Mông Cổ Mongolia
Myanmar Myanmar
1
0
05/09/19
17:00
Hàn Quốc South Korea
Lebanon Lebanon
2
1
13/06/21
13:00
Sri Lanka Sri Lanka
Hàn Quốc South Korea
0
5
09/06/21
20:47
Turkmenistan Turkmenistan
Lebanon Lebanon
3
2
09/06/21
20:47
Lebanon Lebanon
Sri Lanka Sri Lanka
3
2
05/06/21
20:47
Hàn Quốc South Korea
Turkmenistan Turkmenistan
5
0
05/06/21
20:47
Turkmenistan Turkmenistan
Sri Lanka Sri Lanka
2
0
19/11/19
16:00
Lebanon Lebanon
Hàn Quốc South Korea
0
0
14/11/19
15:00
Sri Lanka Sri Lanka
Lebanon Lebanon
0
3
15/10/19
19:30
Lebanon Lebanon
Turkmenistan Turkmenistan
2
1
10/10/19
19:00
Hàn Quốc South Korea
Sri Lanka Sri Lanka
8
0
10/10/19
20:00
Turkmenistan Turkmenistan
Hàn Quốc South Korea
0
2
10/09/19
19:00
Sri Lanka Sri Lanka
Turkmenistan Turkmenistan
0
2
05/09/19
19:30