Kết quả giải Cúp Copa America 2021

Bảng A

Bảng B