Vòng 1

Wales Wales
Thủy Sĩ Swiss
1
1
12/06/21
20:00
Thổ Nhỉ Kỳ Turky
Ý Ytalia
0
3
12/06/21
02:00
Bỉ Belgium
Nga Russia
3
0
13/06/21
20:00
Đan Mạch Denmark
Phần Lan Finland
0
1
12/06/21
23:00
Hà Lan Holland
Ukraina Ukraina
3
2
14/06/21
02:00
Áo Austria
Bắc Macedonia North Macedonia
3
1
13/06/21
23:00
Scotland Scotland
Cộng Hòa Séc Czech Republic
0
2
14/06/21
20:00
Anh Britain
Croatia Croatia
1
0
13/06/21
20:00
Tây Ban Nha Spain
Thủy Điển Sweden
0
0
15/06/21
02:00
Ba Lan Poland
Slovakia Slovakia
1
2
14/06/21
23:00
Pháp France
Đức Germany
1
0
16/06/21
02:00
Hungary Hungary
Bồ Đào Nha Portugal
0
3
15/06/21
23:00

Vòng 2

Ý Ytalia
Thủy Sĩ Swiss
3
0
17/06/21
02:00
Thổ Nhỉ Kỳ Turky
Wales Wales
0
2
16/06/21
23:00
Đan Mạch Denmark
Bỉ Belgium
1
2
17/06/21
23:00
Phần Lan Finland
Nga Russia
0
1
16/06/21
20:00
Hà Lan Holland
Áo Austria
2
0
17/06/21
23:00
Ukraina Ukraina
Bắc Macedonia North Macedonia
2
1
17/06/21
20:00
Anh Britain
Scotland Scotland
1
1
19/06/21
02:00
Croatia Croatia
Cộng Hòa Séc Czech Republic
1
1
18/06/21
23:00
Tây Ban Nha Spain
Ba Lan Poland
1
1
20/06/21
02:00
Thủy Điển Sweden
Slovakia Slovakia
1
0
18/06/21
20:00
Bồ Đào Nha Portugal
Đức Germany
2
4
19/06/21
23:00
Hungary Hungary
Pháp France
1
1
19/06/21
20:00

Vòng 3

Thủy Sĩ Swiss
Thổ Nhỉ Kỳ Turky
3
0
20/06/21
23:00
Ý Ytalia
Wales Wales
1
0
20/06/21
23:00
Nga Russia
Đan Mạch Denmark
1
4
22/06/21
02:00
Phần Lan Finland
Bỉ Belgium
0
2
22/06/21
02:00
Bắc Macedonia North Macedonia
Hà Lan Holland
0
3
22/06/21
22:50
Ukraina Ukraina
Áo Austria
0
1
22/06/21
02:00
Croatia Croatia
Scotland Scotland
3
1
23/06/21
02:00
Cộng Hòa Séc Czech Republic
Anh Britain
0
1
23/06/21
02:00
Slovakia Slovakia
Tây Ban Nha Spain
0
5
23/06/21
23:00
Thủy Điển Sweden
Ba Lan Poland
3
2
23/06/21
23:00
Bồ Đào Nha Portugal
Pháp France
2
2
24/06/21
02:00
Đức Germany
Hungary Hungary
2
2
24/06/21
20:00