Kết quả giải vô địch world cup futsal 2020-2021

Bảng A

Bảng B

Bảng C

Bảng D

Bảng E

Bảng F