Lượt đi

Hàn Quốc Hàn Quốc
Lebanon Lebanon
1
0
07/09/21
18:00
Syria Syria
Iraq Iraq
1
1
29/03/22
15:29
UAE UAE
Hàn Quốc Hàn Quốc
1
0
29/03/22
15:28
Iran Iran
Lebanon Lebanon
2
0
29/03/22
15:56
Hàn Quốc Hàn Quốc
Iran Iran
2
0
24/03/22
15:27
Iraq Iraq
UAE UAE
1
0
24/03/22
15:27
Lebanon Lebanon
Syria Syria
0
3
24/03/22
15:26
Lebanon Lebanon
Iraq Iraq
1
1
01/02/22
15:25
Syria Syria
Hàn Quốc Hàn Quốc
0
2
01/02/22
15:25
Iran Iran
UAE UAE
1
0
01/02/22
15:20
Iran Iran
Iraq Iraq
1
0
27/01/22
15:20
UAE UAE
Syria Syria
2
0
27/01/22
15:19
Lebanon Lebanon
Hàn Quốc Hàn Quốc
0
1
27/01/22
05:00
Iraq Iraq
Hàn Quốc Hàn Quốc
0
3
16/11/21
15:18
Syria Syria
Iran Iran
0
3
16/11/21
15:18
Lebanon Lebanon
UAE UAE
0
1
16/11/21
15:17
Iraq Iraq
Syria Syria
1
1
11/11/21
15:17
Hàn Quốc Hàn Quốc
UAE UAE
1
0
11/11/21
15:16
Lebanon Lebanon
Iran Iran
1
2
11/11/21
15:16
UAE UAE
Iraq Iraq
2
2
12/10/21
15:16
Iran Iran
Hàn Quốc Hàn Quốc
1
1
12/10/21
15:15
Syria Syria
Lebanon Lebanon
2
3
12/10/21
15:15
UAE UAE
Iran Iran
0
1
07/10/21
23:45
Hàn Quốc Hàn Quốc
Syria Syria
2
1
07/10/21
18:00
Iraq Iraq
Lebanon Lebanon
0
0
07/10/21
21:30
Iraq Iraq
Iran Iran
0
3
08/09/21
01:00
Syria Syria
UAE UAE
1
1
07/09/21
23:00
UAE UAE
Lebanon Lebanon
0
0
02/09/21
23:45
Iran Iran
Syria Syria
1
0
02/09/21
23:00
Hàn Quốc Hàn Quốc
Iraq Iraq
0
0
02/09/21
18:00
Japan Japan
Việt Nam Việt Nam
1
1
29/03/22
15:44
Oman Oman
Trung Quốc Trung Quốc
1
0
29/03/22
15:44
Saudi Arabia Saudi Arabia
Úc Úc
1
0
30/03/22
15:43
Việt Nam Việt Nam
Oman Oman
0
1
24/03/22
15:43
Trung Quốc Trung Quốc
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
1
24/03/22
15:42
Úc Úc
Japan Japan
0
2
24/03/22
15:42
Việt Nam Việt Nam
Trung Quốc Trung Quốc
3
1
01/02/22
15:42
Oman Oman
Úc Úc
2
2
01/02/22
15:41
Japan Japan
Saudi Arabia Saudi Arabia
2
0
01/02/22
15:41
Saudi Arabia Saudi Arabia
Oman Oman
1
0
27/01/22
15:40
Japan Japan
Trung Quốc Trung Quốc
2
0
27/01/22
15:40
Úc Úc
Việt Nam Việt Nam
4
0
27/01/22
15:39
Việt Nam Việt Nam
Saudi Arabia Saudi Arabia
0
1
16/11/21
15:39
Trung Quốc Trung Quốc
Úc Úc
1
1
16/11/21
15:39
Oman Oman
Japan Japan
0
1
16/11/21
15:38
Việt Nam Việt Nam
Japan Japan
0
1
11/11/21
15:38
Úc Úc
Saudi Arabia Saudi Arabia
0
0
11/11/21
15:38
Trung Quốc Trung Quốc
Oman Oman
1
1
11/11/21
15:37
Japan Japan
Úc Úc
2
1
12/10/21
15:37
Oman Oman
Việt Nam Việt Nam
3
1
12/10/21
15:36
Saudi Arabia Saudi Arabia
Trung Quốc Trung Quốc
3
2
12/10/21
15:36
Úc Úc
Oman Oman
3
1
08/10/21
01:30
Trung Quốc Trung Quốc
Việt Nam Việt Nam
3
2
08/10/21
00:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
Japan Japan
1
0
08/10/21
00:00
Trung Quốc Trung Quốc
Japan Japan
0
1
07/09/21
22:00
Oman Oman
Saudi Arabia Saudi Arabia
0
1
07/09/21
23:00
Việt Nam Việt Nam
Úc Úc
0
1
07/09/21
19:00
Saudi Arabia Saudi Arabia
Việt Nam Việt Nam
3
1
03/09/21
01:00
Japan Japan
Oman Oman
0
1
02/09/21
17:15
Úc Úc
Trung Quốc Trung Quốc
3
0
03/09/21
01:00