Vô địch quốc gia 2021

01-03-2022
HPFC HPFC
BDFC BDFC
14:35
BDFC BDFC
HFC HFC
14:35
SGFC SGFC
THFC THFC
14:35
NDFC NDFC
DNFC DNFC
14:35
TQN TQN
HAGL HAGL
14:35
VFC VFC
HLHT HLHT
14:35
SLNA SLNA
HNFC HNFC
14:35
02-05-2021
HAGL HAGL
2
2
BDFC BDFC
00:00
HNFC HNFC
3
1
SGFC SGFC
00:00
HFC HFC
3
0
HPFC HPFC
00:00
DNFC DNFC
1
2
VFC VFC
00:00
THFC THFC
1
0
SLNA SLNA
00:00
HLHT HLHT
3
2
NDFC NDFC
00:00
BDFC BDFC
1
1
TQN TQN
00:00
28-04-2021
THFC THFC
1
2
HAGL HAGL
00:00
DNFC DNFC
1
2
SGFC SGFC
00:00
HPFC HPFC
2
0
SLNA SLNA
00:00
HNFC HNFC
0
1
BDFC BDFC
00:00
27-04-2021
TQN TQN
0
1
NDFC NDFC
00:00
HLHT HLHT
4
2
BDFC BDFC
00:00
HFC HFC
1
1
VFC VFC
00:00
18-04-2021
HAGL HAGL
1
0
HNFC HNFC
00:00
BDFC BDFC
1
0
DNFC DNFC
00:00
NDFC NDFC
3
2
HFC HFC
00:00
17-04-2021
SLNA SLNA
0
2
HLHT HLHT
00:00
BDFC BDFC
0
1
THFC THFC
00:00
SGFC SGFC
0
0
HPFC HPFC
00:00
16-04-2021
VFC VFC
2
1
TQN TQN
00:00
12-04-2021
SLNA SLNA
2
0
BDFC BDFC
00:00
THFC THFC
1
1
HFC HFC
00:00
HAGL HAGL
4
3
NDFC NDFC
00:00
HPFC HPFC
0
0
DNFC DNFC
00:00
11-04-2021
BDFC BDFC
0
1
VFC VFC
00:00
HNFC HNFC
4
0
TQN TQN
00:00
SGFC SGFC
1
0
HLHT HLHT
00:00
08-04-2021
THFC THFC
3
0
HPFC HPFC
00:00
DNFC DNFC
0
2
HAGL HAGL
00:00
BDFC BDFC
4
3
NDFC NDFC
00:00
HFC HFC
3
0
SLNA SLNA
00:00
07-04-2021
HLHT HLHT
1
1
BDFC BDFC
00:00
TQN TQN
1
0
SGFC SGFC
00:00
HNFC HNFC
0
1
VFC VFC
00:00
04-04-2021
NDFC NDFC
1
0
SLNA SLNA
00:00
03-04-2021
TQN TQN
1
0
BDFC BDFC
00:00
HLHT HLHT
3
5
THFC THFC
00:00
VFC VFC
3
0
SGFC SGFC
00:00
02-04-2021
DNFC DNFC
2
0
HNFC HNFC
00:00
HPFC HPFC
0
2
HAGL HAGL
00:00
HFC HFC
1
3
BDFC BDFC
00:00
29-03-2021
THFC THFC
1
3
DNFC DNFC
00:00
BDFC BDFC
0
0
BDFC BDFC
00:00
HNFC HNFC
1
1
HLHT HLHT
00:00
28-03-2021
HAGL HAGL
3
0
HFC HFC
00:00
SLNA SLNA
0
1
VFC VFC
00:00
HPFC HPFC
0
2
TQN TQN
00:00
SGFC SGFC
0
3
NDFC NDFC
00:00
24-03-2021
BDFC BDFC
1
0
SGFC SGFC
00:00
HLHT HLHT
1
0
HPFC HPFC
00:00
TQN TQN
2
0
THFC THFC
00:00
VFC VFC
0
3
HAGL HAGL
00:00
23-03-2021
DNFC DNFC
1
2
SLNA SLNA
00:00
NDFC NDFC
1
0
BDFC BDFC
00:00
HFC HFC
0
3
HNFC HNFC
00:00
20-03-2021
BDFC BDFC
0
1
HPFC HPFC
00:00
HLHT HLHT
0
0
HAGL HAGL
00:00
19-03-2021
BDFC BDFC
1
0
DNFC DNFC
00:00
NDFC NDFC
1
2
VFC VFC
00:00
HFC HFC
1
0
SGFC SGFC
00:00
18-03-2021
SLNA SLNA
1
0
TQN TQN
00:00
HNFC HNFC
3
2
THFC THFC
00:00
14-03-2021
HAGL HAGL
2
1
BDFC BDFC
00:00
TQN TQN
2
0
HFC HFC
00:00
VFC VFC
3
1
BDFC BDFC
00:00
13-03-2021
DNFC DNFC
1
0
HLHT HLHT
00:00
HPFC HPFC
0
2
HNFC HNFC
00:00
30-01-2021
THFC THFC
3
0
NDFC NDFC
00:00
SGFC SGFC
1
0
SLNA SLNA
00:00
24-01-2021
THFC THFC
0
0
VFC VFC
00:00
TQN TQN
0
1
DNFC DNFC
00:00
HFC HFC
2
0
HLHT HLHT
00:00
23-01-2021
BDFC BDFC
1
0
SGFC SGFC
00:00
HPFC HPFC
3
2
NDFC NDFC
00:00
HNFC HNFC
1
2
BDFC BDFC
00:00
21-01-2021
HAGL HAGL
2
1
SLNA SLNA
00:00
17-01-2021
NDFC NDFC
3
0
HNFC HNFC
00:00
SLNA SLNA
1
1
BDFC BDFC
00:00
BDFC BDFC
1
0
THFC THFC
00:00
16-01-2021
VFC VFC
0
1
HPFC HPFC
00:00
DNFC DNFC
1
0
HFC HFC
00:00
HLHT HLHT
1
2
TQN TQN
00:00
15-01-2021
SGFC SGFC
1
0
HAGL HAGL
00:00